Vzduchovka - je možno střílet zahradě?

Uživatelský avatar
Albert 22
Příspěvky: 47

Příspěvek#46 » sob 27. srp 2016, 16:54

To kk:
Chodit do lomu je ideální, alespoň to nedráždí nervozní sousedy. Přenášet prkno by snad ještě šlo, ale s olověnou deskou už to bude trochu horší...

Ovšem dloubat diabolky z prkna mne už omrzelo, ani do kotle se pak nehodí. Olovo a jeho soli v popelu - to fakt není nic dobrého na zahrádku! Proto jsem si pořídil ten „Lapač broků Raven pyramid“. Díky šikmým stěnám snáší bez problémů i soustředěnou palbu z flobertky.

A pokud vycpete prostor za papírovým terčem hadry, vystřelené broky a diabolky zůstanou téměř neporušeny. Můžete si na nich prohlédnout krásné stopy po drážkování hlavně ...nico
Příspěvky: 408

Příspěvek#47 » sob 27. srp 2016, 19:09

Ideální, ... akorát už trošku mimo zákon, ne? Pokud teda ten lom třeba nevlastníš nebo tam nejsi se souhlasem vlastníka a není zřetelně ohraničen.

Uživatelský avatar
Albert 22
Příspěvky: 47

Příspěvek#48 » sob 27. srp 2016, 21:14

Já mám svůj vlastní zabezpečený pozemek, kde mohu střílet ze zbraní kategorie „D“ aniž bych někoho ohrožoval na životě či na majetku.

Ale není na škodu připomenout držitelům zbraní kategorie „D“ (vzduchovek a flobertek i některých dalších) novelu zákona (platnou od 6.8.2016):

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Zejména ta ustanovení, která se bezprostředně týkají zbraní dle § 7 vymezující definice jednotlivých druhů zbraní této kategorie, §15 zajištění bezpečnosti střelby, § 58 práva kontroly nad dodržováním tohoto zákona, §75 zabezpečení zbraní a střeliva a též §76a přestupků…martinsasky
Příspěvky: 1

Příspěvek#49 » stř 2. lis 2016, 13:08

Zdravím, ideální dopadiště za lapačem je plátno. Pro LOV 21 naprosto dostačuje volně pověsit dvojitě prostěradlo. Cokoliv jde mimo lapač se nikam neodrazí, ale zastaví a sklouzne na zem. Pokud jde tedy o náhodné zásahy mimo lapač. V případě, že samotné plátno slouží jako lapač je vhodné na místo nejčastějšího dopadu přišpendlit např. staré triko a to po zničení měnit.ppindian
Příspěvky: 276

Příspěvek#50 » stř 2. lis 2016, 15:16

S odrazem diabolky z CO2 pistole mám zkušenost že klidně při střelbě na 10-12 metrů probzučí odražená kolem mě a končí i dalších 10 metrů za mnou. Dostat ji do obličeje by určitě nebylo nic příjemného. Stává se to (když už se to stane) když už není bombička čerstvá a diabolka už nemá energii na pořádnou deformaci. Za lapačem mám starou tlustou vojenskou deku, po jedné straně stodolu, po druhé hromadu dřeva na nahoře střechu dřevníku.XX
Příspěvky: 1

Příspěvek#51 » pát 20. lis 2020, 15:22

Možná je to už pro vás vyřešené téma. Zanadávali jste si, jací jsou sousedi nepřejícné svině, když máte tak bezva zábavu. Pohled z druhé strany. Já jsem právě taková sousedka. Mám souseda (drogově závislý, počátkem prosince předvolán k soudu k projednání ublížení na zdraví, vyhrožování ublížení na zdraví / zatím ne mně a mojí rodině/ přechovávání více než malého množství) který vlastní zbraně. Jeho synové - 8 a 12 let někdy s "dohledem" někdy bez střílí ze vzduchovky na svém dvoře. Někdy diabolka (kromě dalšího bordelu) zaletí na náš dvůr. Jezdí k nám syn s rodinou - malou vnučkou. V létě nám umřel pes pravděpodobně na otravu, bylo zmíněno i olovo. Máme nové štěně. Léčení na veterině a pořizování nového, zvláště těm, kteří mají doma pejska, nemusím finančně příliš vypisovat. O citové ztrátě ani nemluvím. Tak se nedivte, že souseda se zbraní, byť blbou vzduchovkou, který vám to práská pár metrů od vašeho pozemku, zrovna nemusíte. Mockrát jsme souseda nejdříve prosili, pak žádali, potom i ostřejšími slovy, aby na děti dohlédl a střílení jim zde nedovolil. Drze nás odbyl. Volat policii nechceme, proslýchá se, že doma nemá pouze vzduchovky... Nezapomeňte, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého... A jestli chcete psát o tom, že náš hafuša štěkotem ruší noční klid, přála bych vám, aby jste jednu noc, i teď v době nouzového stavu, strávili u nás. Auta si sem jezdí, zřejmě pro dávky, a ne sociální, skoro celou noc. Tak a teď jsem zvědavá na vaše příspěvkyLetec 12
Příspěvky: 1357

Příspěvek#52 » pát 20. lis 2020, 16:14

Vaše problémy se sousedem jsou zřejmě dlouhodobé, ale domnívám se za sebe, že tento případ zjevně přesahuje rámec tohoto fóra. Se svými problémy se musíte obrátit na kompetentní místa. Obecní úřad, městskou policii, nebo soud.

Problematiku pak částečně popisuje následující článek.

Sousedské spory
Mgr. Štěpán Ciprýn; JUDr. Pavel Kiršner

Sousedské spory jsou nejčastěji vyvolány situací, kdy vlastník nebo jiný uživatel (např. rodinný příslušník vlastníka, nájemce) nemovitosti jedná takovým způsobem, že obtěžuje osoby vlastnící nebo užívající sousedních nemovitostí. Právní úprava sousedských vztahů se ovšem použije též na případy, kdy osoba obtěžuje svým jednání vlastníky nebo uživatele nemovitostí, se kterými přímo nesousedí, společná hranice pozemku tedy není podmínkou.

Obecně k sousedským sporům

Tyto spory jsou velmi časté, neboť vznikají samotným faktem, že spolu pozemky, stavby či bytové jednotky sousedí, sousedé mají totiž vyšší šanci na to, že se mezi sebou dostanou do právního sporu.

Východiskem obrany proti obtěžujícímu chování souseda je ust. § 1012 občanského zákoníku. Podle něj se vlastníku zakazuje závažně rušit práva jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Z tohoto ustanovení pak vychází úprava imisí a sousedských práv v navazujících ustanoveních § 1013 an. Na ústavní úrovni lze vycházet z čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobody, podle kterého vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.

Obtěžování může spočívat v mnoha činnostech, zejména pak v pronikání imisí. Imisemi se rozumí následky určité činnosti souseda, jež se projevují na vedlejších pozemcích. Imise jsou v ust. § 1013 vyjmenovány demonstrativně, může jimi být např. zápach, psí štěkot nebo jiný hluk, kouř apod. Podstatné je rozlišování přímých a nepřímých imisí. Přímé imise znamenají, že jsou přiváděny přímo na pozemek vlastníka a jsou zakázány bez dalšího. Nepřímé imise budou protiprávní při současném naplnění dvou podmínek – vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a současně podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Požadavek přiměřenosti poměrů bude třeba posuzovat individuálně v každém případě, situaci, kterou lze na jednom místě vyhodnotit jako nepřiměřenou, je možné považovat na jiném místě za přiměřenou (např. hluk z diskotéky v obydlené a neobydlené části města).
Předcházení sousedským sporům

Dostanete-li se do sporu se svým sousedem, lze v prvé řadě doporučit, abyste se pokusili vyřešit spor domluvou. Pokud se totiž se sousedem dohodnete, obvykle si s ním zachováte dobré vztahy i do budoucna. V opačném případě hrozí, že soused i přes uloženou sankci bude v chování pokračovat, případně se jeho chování ještě zhorší. Občanský zákoník v některých případech výslovně vyžaduje pokusit se nejprve vyřešit situaci domluvou, jako např. v ust. § 1016, kdy je soused nejprve povinen požádat (neformálně vyzvat) vlastníka, aby odstranil kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, a teprve poté může přikročit k vlastnímu jednání svépomocí.

Vztahy mezi sousedy je možné řešit rovněž smluvně využitím institutu služebnosti. Sousedé projeví svoji vůli s využíváním pozemku dopředu a sjednají si například služebnost stezky. Přestože za běžného stavu není možné po sousedovu pozemku chodit (leda využitím institutu nezbytné cesty, který však musí být schválen soudem), smlouvou o zřízení služebnosti se lze od zákona odchýlit.
Ochrana před obtěžováním ze strany souseda

V případě výše popsaných imisí podle občanského zákoníku se obtěžovaná osoba může domáhat svých práv zejména před soudem. Ochrany se vlastník může domáhat tzv. negatorní žalobou upravenou v ust. § 1042 občanského zákoníku, a to proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho vlastnického práva nebo je jinak ruší. Domáhat se lze zdržení se konkrétního vymezeného rušení, žalovanému nelze uložit povinnost něco konat. To neplatí bezvýjimečně, neboť např. v případech dle ust. § 1017 a ust. § 1019 občanského zákoníku lze po žalovaném požadovat, aby odstranil stromy vysazené v blízkosti společné hranice pozemků, resp. aby upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda (nepadal sníh) na jeho pozemek.

Proti imisím způsobeným stavbou se musí obtěžovaná osoba bránit podáním námitky v probíhajícím stavebním řízení. Pokud soused námitky z objektivních důvodů nemohl ve stavebním řízení podat, může využít institutu negatorní žaloby. Další variantou je uplatnění práv dle ust. § 1004 občanského zákoníku, které upravuje tzv. posesorní řízení (řízení o žalobě z rušené držby). V tomto řízení se může ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby, přičemž rovněž musí předtím podat ve správním řízení námitky k žádosti o povolení stavby.

Sousedské spory v určitých oblastech zasahují i do veřejného práva, soused se svým jednáním může dopouštět například přestupku proti majetku (poškození plotu), na obranu proti nadměrnému hluku lze využít předpisy upravující hygienické požadavky na limity hluku. V těchto případech je možné sousedovo jednání oznámit příslušným orgánům (policii, krajské hygienické stanici, obecními úřadu apod.). Při spáchání přestupku se lze následně domáhat náhrady škody v přestupkovém řízení.

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obc ... dske-sporyskagerak
Příspěvky: 471

Příspěvek#53 » pát 20. lis 2020, 16:26

XX píše:.....V létě nám umřel pes pravděpodobně na otravu, bylo zmíněno i olovo. .... Tak a teď jsem zvědavá na vaše příspěvky


Řekl bych, ze souvislost mezi otravou psa a strelbou vzduchovkou nebude zadna, souvislost s chovanim toho skveleho souseda a otravou uz mozna nejaka bude, ale to je mimo tema vlakna a asi i fora..

Pokud soused porusuje nejake ustanoveni napr. zakona o" zbr. a str. "
Tak by nemel byt technicky problem toto v dnesni dobe zadokumentovat (ci prokazat jinak) a pak postupovat dale ...
Soused asi zp nema tak jeho ztrata mu nehrozi, ale jine postihy ano....

Uživatelský avatar
Arc
Příspěvky: 543

Příspěvek#54 » pát 20. lis 2020, 16:36

XX píše:Možná je to už pro vás vyřešené téma. Zanadávali jste si, jací jsou sousedi nepřejícné svině, když máte tak bezva zábavu. Pohled z druhé strany. Já jsem právě taková sousedka. Mám souseda (drogově závislý, počátkem prosince předvolán k soudu k projednání ublížení na zdraví, vyhrožování ublížení na zdraví / zatím ne mně a mojí rodině/ přechovávání více než malého množství) který vlastní zbraně. Jeho synové - 8 a 12 let někdy s "dohledem" někdy bez střílí ze vzduchovky na svém dvoře. Někdy diabolka (kromě dalšího bordelu) zaletí na náš dvůr. Jezdí k nám syn s rodinou - malou vnučkou. V létě nám umřel pes pravděpodobně na otravu, bylo zmíněno i olovo. Máme nové štěně. Léčení na veterině a pořizování nového, zvláště těm, kteří mají doma pejska, nemusím finančně příliš vypisovat. O citové ztrátě ani nemluvím. Tak se nedivte, že souseda se zbraní, byť blbou vzduchovkou, který vám to práská pár metrů od vašeho pozemku, zrovna nemusíte. Mockrát jsme souseda nejdříve prosili, pak žádali, potom i ostřejšími slovy, aby na děti dohlédl a střílení jim zde nedovolil. Drze nás odbyl. Volat policii nechceme, proslýchá se, že doma nemá pouze vzduchovky... Nezapomeňte, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého... A jestli chcete psát o tom, že náš hafuša štěkotem ruší noční klid, přála bych vám, aby jste jednu noc, i teď v době nouzového stavu, strávili u nás. Auta si sem jezdí, zřejmě pro dávky, a ne sociální, skoro celou noc. Tak a teď jsem zvědavá na vaše příspěvky


Rozumiem vašej frustrácii. Ale tam nie je problém vzduchovka, ani strelba na záhrade. Problém je daný človek, konkrétny sused. Prosím len, aby ste svoju frustráciu otočili proti nemu konkrétne a nie proti streleckej komunite či zbraniam ako takým.

Bežný sused-strelec absolútne zabráni, aby tam diabolky priamo lietali - proste už len preto, že keď netrafí terč, tak to znamená že trafí o 10 cm vedľa a nie o 2 metre nad, teda trafí vždy terč alebo lapač okolo. Niekedy sa to od terča odrazí, to áno, a tomu sa nedá vždy zabrániť. Odrazené diabolky však nemajú silu aby niekomu ublížili pri dopade (asi ako keď hodíte oblúčikom maličký komienok), ale môže to byť nepríjemný pocit ak to dopadne niekde kúsok od vás. Ja napríklad ani nestrielam okolo obeda a večer, kedy by to mohlo kohokoľvek rušiť. Asi 3-4krát ma susedia požiadali aby som nerobil hluk (po nočnej / chrípka), tak som toho samozrejme nechal. A tie vzťahy sú dobré, oni mi prepáčia občasný hluk a ja ho zase nerobím vtedy, keď sa im to vyslovene nehodí.

Susedov si vážim a nikdy som na nich nenadával, dúfam, že ani oni na mňa. Ale sú susedia (nehovorím že vy), ktorí vyslovene panikária hneď ako vidia vzduchovku, netolerujú hluk strelby ani v rozumnej dobe a čase, vymýšľajú si hlúposti ako im odrazený náboj poškrábal lak na aute a volajú políciu že vraj na nich človek mieri a ich deti sa boja chodiť von. Sú aj takí ľudia a toto sú, ako hovoríte, svine. Ja mám na susedov šťastie, ale sú tu aj vzduchovkári ktorí majú za suseda niekoho naozaj problémového, a práve o takých susedoch je reč + legálne a praktické rady, ako sa správať ak je sused menej tolerentný voči vzduchovkám, a pritom sa strelec chce venovať tomuto koníčku - bezpečne, eticky, legálne a podľa možnosti zamedziť konfliktom s takým susedom. Naším cieľom nie je robiť napriek, väčšinou je to práve naopak.

Otrava psíka ma mrzí, ale práve vzduchovku by som za to nevinil. Pes nemá motiváciu jesť kamienok a ani na zem spadnutú diabolku. Tam bude za tým niečo iné... možno úmysel, možno náhoda, možno to ani otrava nebola. Na záhrade vystrielam stovky a tisíce diaboliek (naozaj nepreháňam), pasú sa nám tam sliepky a tiež tam behá hafan, žiadna otrava olovom - a tých diaboliek tam teda za 20 rokov je popadaných a odrazených naozaj veľa. Jeden hafan sa nám tam dožil tuším až 16 rokov... Vzduchovka sa mi tu ako faktor naozaj nezdá.

Osobne by som to možno nejako riešil s políciou, tu vám s tým veľmi nepomôžeme, hlavne ak naozaj viete že je to feťák a má ilegálne ostré zbrane - to by mohol byť časom problém. V každom prípade vás prosím, aby ste svoje rozhorčenie smerovali na toho konkrétneho suseda a nie na vzduchovkárov či celú streleckú komunitu a držím palce ak sa to rozhodnote riešiť - zbrane patria do rúk zodpovedným a bezúhonným občanom, nie feťákom.

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host

cron