Výzva k aktivitě od LEXu

Uživatelský avatar
Blacky
Příspěvky: 1189

Příspěvek#61 » pát 29. dub 2016, 12:31

Yep mě to taky poslal.

Uživatelský avatar
tuton
Příspěvky: 387

Příspěvek#62 » pát 29. dub 2016, 13:04

Tez jsem dostal odpoved, je trochu odlisna, ale v zasade rika totez. Snad nase nadeje nebudou plane ;-)Návštěvník

Příspěvek#63 » sob 30. dub 2016, 11:34

Ve středu věčer obeslání všichni CZ MP + naši zpravodajové, odpovědí zatím jen pár.cmd_
Příspěvky: 182

Příspěvek#64 » ned 1. kvě 2016, 13:58

Potvrzuji, také mi dodatečně přišla odpověď i od p. Zahradila.cmd_
Příspěvky: 182

Příspěvek#65 » úte 10. kvě 2016, 20:02

Sice s větším zpožděním a hodně stručně, ale přece, tak přidávám...

Vážený pane,
Děkuji Vám za Váš zájem o problematiku zbraní. Již před několika měsíci jsem s dalšími českými europoslanci návrh Komise kritizoval (http://www.pavelsvoboda.com/?q=node/547), neboť obsahuje řadu velmi sporných bodů.
Váš e-mail mě potěšil i proto, že jste tím zdůraznil význam konkrétní práce europoslanců, a nepochybně jste k tomu přispěl výkonem svého volebního práva v eurovolbách; i za to Vám děkuji.

Zdraví
Pavel Svoboda
MEP / poslanec Evropského parlamentu (EPP / KDU-ČSL)
předseda Výboru pro právní záležitosti
Bruselská kancelář: +32 22847303
Pražská kancelář: +420 226205115
http://www.pavelsvoboda.com
http://www.facebook.com/svobodakdu
http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-svoboda.php

Uživatelský avatar
ArnieX
Příspěvky: 246
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#66 » úte 10. kvě 2016, 21:18

Pro zajímavost všechny reakce které jsem dostal:

Vážený pane,
Děkuji Vám za Váš zájem o problematiku zbraní. Již před několika měsíci jsem s dalšími českými europoslanci návrh Komise kritizoval (http://www.pavelsvoboda.com/?q=node/547), neboť obsahuje řadu velmi sporných bodů.
Váš e-mail mě potěšil i proto, že jste tím zdůraznil význam konkrétní práce europoslanců, a nepochybně jste k tomu přispěl výkonem svého volebního práva v eurovolbách; i za to Vám děkuji.

Zdraví
Pavel Svoboda

------------

Vážený pane Doubku,
děkuji za Vaši zprávu a také za vyjádření podpory v rámci jednání o zbraňové směrnici zde v Evropském parlamentu.
Jsem osobně ráda, že se situace za posledních několik měsíců výrazně změnila a že se nám v rámci debat podařilo upravit původní návrh prezentovaný Evropskou komisí na sklonku loňského roku, který vzbudil vlnu nevole a obav. Zpravodajka Evropského parlamentu Vicky Ford předložila první návrh své zprávy, do nějž se mi podařilo prosadit celou řadu požadavků na změny.
Jsem přesvědčena, že v nejbližších týdnech a měsících nás čekají vcelku složitá jednání o finální podobě stanoviska Evropského parlamentu, a proto tématu věnuji veškerou svou pozornost. Na základě celé řady podnětů, mimo jiné i od asociací sdružujících majitele zbraní, budu s kolegy předkládat pozměňovací návrhy k textu Evropské komise. Je mým cílem z návrhu odstranit veškerá ustanovení, která by měla směřovat k zabavování zbraní lidem, kteří je drží v souladu se zákony. Toto je má priorita.
V textu je pak dále celá řada opatření, která budou muset být výrazně upravena či dopracována, aby se směrnice vskutku zaměřila na potírání nelegálních obchodů se zbraněmi a nikoliv na jejich legální držitele. Určitě v tuto chvíli nechci propadat falešnému optimismu, jednání o této legislativě ještě budou dlouhá a komplikovaná, nicméně pevně věřím, že ve výsledku se nám podaří dojednat text, který bude mít z hlediska bezpečnosti reálný přínos, aniž by kvůli tomu šikanoval občany, kteří se chovají zcela dle práva.
S pozdravem,
Dita Charanzová
poslankyně Evropského parlamentu

-----------

Vážený pane Doubku,

Velice Vám děkuji za Váš mail a za Vaše argumenty. Nejste zdaleka jediný, kdo upozorňuje právě na tyto tři body, a je pravda, že Vaše připomínky se plně ztotožňují s těmi, které máme k návrhu směrnice i my.

Osobně bych uvítal, kdyby komise svůj původní návrh stáhla a připravila jiný, který by se zaměřil výhradně na nelegální obchodování se zbraněmi. Jsem přesvědčen, že legální držení zbraní žádné nebezpečí pro společnost nepředstavuje, ba právě naopak. Protože tak ale Evropská komise neučinila, musíme se nějak vypořádat s tím, co máme na stole.

Text nyní prochází diskusí ve výborech Evropského parlamentu a vzhledem k tomu, že původní dokument Evropské komise se vyznačoval nebývalým amatérismem a neodborností, dochází k jeho zpřesňování. Jak my, tak paní Vicky Ford jsme v kontaktu s odbornou veřejností, jejíž racionální a na praxi založená argumentace se postupně prosazuje. Snažíme se například o zpřesnění definice hlavních částí zbraně nebo o zpřísnění modifikace částí zbraně nebo střeliva jen v těch případech, kdy by se úpravou měnila jejich kategorie – což by vyloučilo postih "domácího" přebíjení. Je naprosto jasné, že tento typ přebíjení představuje pro řadu střelců existenční otázku, zatímco s terorismem nebo organizovaným zločinem nemá vůbec nic společného.

Velice doufám, že se nám tentokrát – i díky Vaší podpoře – podaří vytvořit směrnici, která napraví některé nedostatky ve znehodnocování zbraní v některých členských státech a nastaví podobně racionální pravidla, jaká existují například v České republice.

S pozdravem,

Jan Zahradil
Poslanec Evropského parlamentu
Předseda Aliance Evropských konzervativců a reformistů

--------------

Vážený pane Doubku,

chtěla bych Vám poděkovat za Váš email a za Vaši aktivitu v této otázce.

Můj postoj vůči dané problematice se nemění a i nadále věřím, že musíme nalézt řešení, které vhodně vybalancuje nutnost chránit naše občany, ale současně nezasahovat do jejich práv.

Jednotlivé body navrhované revize budu pečlivě posuzovat tak, aby výsledkem bylo především omezení nelegálního držení zbraní, nikoliv naopak. Jako pozitivní body vnímám zejména posílení výměny informací, otázku ztracených zbraní či harmonizaci procesu jejich znehodnocení a obecně nutnost větší regulace držení zbraní. Za problematické body naopak můžeme označit především zákaz držení poloautomatických zbraní pro sportovní či "občanské" použití či přebudování automatických zbraní na poloautomatické.

Zůstávám Vám i nadále plně k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Martina DLABAJOVÁ

---------------

Vážený pane Doubku,

dostal jsem ke zmíněnému zákonu mnoho podnětů z celé republiky. Stejně jako ten Váš, také ony mají mnohem vyšší úroveň a pádnější argumentační logiku než to, s čím přichází Komise. Budu v každém případě hlasovat proti navrhovanému zákonu, i když by doznal ještě nějakých kosmetických úprav.

S pozdravem,

Jan Keller

-----------------

Vážený pane Doubku,

děkuji za Váš email. V posledních dnech dostávám obdobných sdělení velmi mnoho, omlouvám se tedy za jednotnou odpověď.

Věřte, že téma beru s plnou vážností a s vědomím pozice České republiky. V souladu s ní jsem se opakovaně k návrhu vyjádřila na zasedání výboru IMCO, podám či budu podporovat pozměňující návrhy v rámci tohoto výboru i následně na plénu Evropského parlamentu.

Výsledná podoba bude v konečném důsledku dána hlasováním a vyjednáváním mezi Evropským parlamentem a Radou.

S pozdravem

Olga Sehnalová

---------------

Dobrý den, pane Doubku!

Děkuji za zprávu. Zpřísnění zbraňové regulace sice obecně podporuji, ale poslední návrhy Komise se - velmi mírně řečeno - opravdu nepovedly. Snažit se bojovat proti terorismu omezováním legálního držení zbraní bezúhonnými občany je zjevným nesmyslem dokonce i ve světle nedávných teroristických útoků. Já upřímně ani nechci nechci spekulovat, co Komisi k předkládání takových "bludů" vede. Nejsem sice expert na zbraně, měl jsem však možnost předložené návrhy konzultovat s fundovanými odborníky- zástupci Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, bezpečnostními experty, stejně jako s běžnými držiteli ZP, často mými blízkými přáteli. Po té, co jsem do této problematiky více pronikl a měl možnost posoudit pochybnou účelovost, terminologickou zmatenost a místy i zjevné nepravdy uvedené v návrzích, opravdu jsem se zhrozil.

Teroristé se ke zbraním nedostávají, dle mého názor, legální cestou. Určitě ne v EU. Jak se v šetření ukázalo, při útocích ve Francii, stejně jako nedávno v Belgii, byly použity zbraně propašované ze zemí mimo EU, případně zbraně nekvalitně znehodnocené.

Musíme proto potírat nelegální obchod se zbraněmi, stejně tak jako pracovat na vytvoření společných pravidel pro znehodnocování zbraní a pro důsledný dohled nad jejich dodržováním. Šikana bezúhonných občanů, kterou současná předloha představuje, je ale zcela pomýlená.

Nehodlám proto podporovat omezování, či dokonce represe legálních držitelů. Jsem naopak toho názoru, že zbraň v rukou zodpovědného občana, který si je vědom svých práv a povinností, může přispět k bezpečí nás všech.

Co se týče Vámi uvedených bodů pozměňovacích návrhů, při extenzivním výkladu se tato úprava určitě může týkat přebijeného střeliva. Nevím, jak se bude tento bod řešit. Osobně bych byl pro uplatnění subsidiarity a umožnil členským státům toto ošetřit po svém. My máme totiž v EU svým způsobem v oblasti legislativní úpravy na poli zbraní a střeliva nad řadou zemí velký náskok. Troufnu si říci, že česká legislativa by mohla být v tomto případě vzorem.

O "doznačování" se nikde flagrantně Komise nezmiňuje, bude se to však dle mého názoru diskutovat.

Co se týče přeřazení samonabijecích do kategorie A, troufnu si říci, že je to nerealizovatelné. Co se měl možnost vidět na jednání výboru a mluvit s kolegy, takovou blbost nepodpoří.

Abych nezapomněl, děkuji Vám za projevenou podporu, opravdu si toho vážím. Je pro mě důležité vědět, že mé stanovisko je zároveň opřené o podporu spoluobčanů.

Stanislav Polčák MEP

----------------

Vážený pane Doubku,
děkuji za Váš podnět.

S tématem, které zmiňujete, jsem detailně obeznámen. V únoru t.r. jsem se zúčastnil snídaně ve Štrasburku se zástupci sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX z.s. Pravidelně také dostávám informace z ministerstva vnitra k aktuálnímu vývoji vyjednávání v Radě. Ve spolupráci se svou kolegyní Ditou Charanzovou, která je stínovou zpravodajkou k tomuto návrhu, koordinujeme pozměňovací návrhy ve výborech IMCO a LIBE.

Jsem si vědom problematických bodů návrhu a z tohoto důvodu jsem také koncem února interpeloval společně s kolegy z naší delegace (Ditou Charanzovou, Pavlem Teličkou a Martinou Dlabajovou) Evropskou komisi (odpověď Komise jsme zatím neobdrželi).

S pozdravem

Petr Ježek

---------------

Vážený pane Doubku,

Děkuji Vám za Váš email a podporu. Jsem podobného názoru jako vy, problematice se věnuji a hledám společná řešení spolu s českými odborníky (LEX, apod.). V každém případě se budu já spolu s dalšími kolegy, jež mají stejné stanovisko, zasazovat o to, aby návrh Komise v této podobě neprošel.

S pozdravem,

Tomáš ZDECHOVSKÝ

----------------

To je do dnešního dne zatím vše co jsem obdržel na svůj rozsáhlý děkovný email, nálada a názory jsou napříč spektrem evidentně podobné.

Uživatelský avatar
Kencui
Příspěvky: 140

Příspěvek#67 » pon 17. říj 2016, 18:34

Zdravim vsechny, nekdy v lete jsem se registroval (i platil clenstvi) prisel mi i potvrzovaci mail, ale neprisla mi karticka, je to uz pekne dlouho... Na strankach lexu jsem hledal nejaky kontakt, ale nic kloudneho jsem nenasel (ono na tom mobilu to taky neni zadna hitparada). Lidem z predstavenstva kvuli zatoulane karticce asi psat nebudu ;)
Mate nejaky tip ?
Diky za konstruktivni odpoved...

Uživatelský avatar
Espezetka
Příspěvky: 202

Příspěvek#68 » pon 17. říj 2016, 18:49

Zkopírováno z webu LEXu:

Členský průkaz
standardní plastový průkaz obdržíte ve lhůtě cca 1-2 měsíce od přihlášení a úhrady členství
aktuální stav výroby členských průkazů zjistíte v členském informačním a diskuzním fóru

Otázka: Přihlásil/a jsem se do LEX již před nějakým časem a stále jsem neobdržel/a plastový členský průkaz.
Odp 1: Navštivte členské fórum, sekci Činnost_sdružení/Členský_průkaz-stav_výroby, zde uvádíme informace o průkazech zadaných do výroby. Průkazy necháváme z ekonomických důvodů vyrábět ve větších dávkách (min. 50ks), proto může doručení průkazu trvat 1-2 měsíce od přihlášení.
Odp 2: Pokud jste členem již déle než 2 měsíce, průkaz stále nemáte a nedostal/a jste žádnou zprávu, napište na email clenstvi@gunlex.cz

Zdroj: http://gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex

Uživatelský avatar
kolombo
Příspěvky: 1405

Příspěvek#69 » pon 17. říj 2016, 20:50

Správně by Ti měl hned dorazit náhradní průkaz, který stačí vytisknout.

Uživatelský avatar
Patton
Příspěvky: 198

Příspěvek#70 » pon 17. říj 2016, 20:55

Potvrzuji. Mě dorazil do emailu hned po ověření zaplaceného členství. Na originál čekám už 4-tý měsíc, snad dorazí do konce roku.

Uživatelský avatar
P.V.
Příspěvky: 1094

Příspěvek#71 » pon 17. říj 2016, 20:58

Mně přišel i mail s pdfkem karty - cca do týdne. Když Ti přišel mail,tak na něj napiš... ;)

Uživatelský avatar
Kencui
Příspěvky: 140

Příspěvek#72 » úte 18. říj 2016, 12:45

Jo napsala mi nejaka slecna, ze by melo byt ve vyrobe. Jinak docasna karta mi taky prisla v mailu, ale chtel jsem vedet jak je to s tou finalni ;) bez dvou dni je to 4 mesice pricemz pisi, ze cekacka je az dva mesice... Me to neva, jen jsem myslel, ze se to nekde zaseklo.
Espezetka diky za vycerpavajici info - jak jsem tam vycetl, tak jsem o par dni minul "uzaverku" na davku prukazu a dalsi bude az ted - takze Pattone asi se taky brzy dockas.
P.V. mas pravdu a ve finale jsem to tak udelal, zeptal jsem se driv nez jsem to dohledal - vsechno delam na mobilu a neni to tak "userfriendly"

Uživatelský avatar
Patton
Příspěvky: 198

Příspěvek#73 » čtv 20. říj 2016, 12:20

Dnes emailem z LEXU sděleno, že karta jde do výroby, dodání na přelomu října a listopadu. Když jsem otevřel odkaz uvedený v emailu na jejich stránky, tak jich jde do výroby přes 400.

Uživatelský avatar
P.V.
Příspěvky: 1094

Příspěvek#74 » čtv 20. říj 2016, 12:42

To samé, co Patton.

Uživatelský avatar
Kencui
Příspěvky: 140

Příspěvek#75 » čtv 20. říj 2016, 14:15

U me take, takze bude nasledovat uz jen 397 potvrzeni :lol:

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti