Myslivec postřelil dvě ženy

Události se zbraní, případy nutné obrany a krajní nouze, soudy
Uživatelský avatar
Serz
Příspěvky: 1875

Příspěvek#31 » stř 28. úno 2018, 15:36

vina nebyla prokazana pred soudem, priznal se jen k zavineni pri vyslechu (ne u soudu) a jestli statni zastupce vydal usneseni, pak ta vec nesla ani k soudu, ale zkusebni doba je o tom, ze kdyz v ni neco vyvede, tak to k soudu posle. neni to ani podminene odsouzeni, ani podminene zastaveni stihani, ani podminene upusteni od trestu, to uz by vydaval usneseni soudce

Uživatelský avatar
P.V.
Příspěvky: 1156

Příspěvek#32 » stř 28. úno 2018, 15:55

Podmíněně zastavit TS může i státní zástupce (pro úplnost), ale jinak jo - k soudu to nedoputovalo.aToM
Příspěvky: 326

Příspěvek#33 » stř 28. úno 2018, 16:11

A ten pan myslivec je tedy bezúhonný a/nebo spolehlivý?Slezman
Příspěvky: 355

Příspěvek#34 » stř 28. úno 2018, 16:16

Zřejmě tedy oboje :-)pelanj
Příspěvky: 892

Příspěvek#35 » stř 28. úno 2018, 22:42

Jestli se z toho poučil tak, že už se mu podobná věc nikdy nestane, tak je vše v naprostém pořádku.mobil-man
Příspěvky: 811

Příspěvek#36 » stř 28. úno 2018, 22:46

Sakryš, to je spekulací :) Takže...
V článku se píše, že došlo k podmíněnému zastavení TS se zkušební dobou 1 roku (https://ostrava.idnes.cz/myslivec-postr ... zpravy_woj). To je postup podle § 307 trestního řádu, který zde zjevně učinil státní zástupce v přípravném řízení, tzn. k soudu obžaloba/návrh na potrestání vůbec nešel.

Trestní stíhání se zahájí sdělením obvinění ("myslíme si důvodně, že jste udělal tohle, teď to začneme vyšetřovat, máme tyhle práva ...). Přípravné řízení je řízení ve fázi před podáním obžaloby. Obviněný zde projevil snahu odčinit následky a státní zástupce shledal, že pro postup podle § 307 tř jsou podmínky splněny.
Vydal proto usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání ("přiznal jste vinu, odčinil následky, je to váš první průser v rovině trestního práva"). Pozor, státní zástupce vám může uložit zdržet se nějaké činnosti po zkušební dobu, třeba i vykonávat právo myslivosti či používat zbraně. Stejně tak se můžete dobrovolně zavázat, že se určité činnosti zdržíte (no dobrovolně... státní zástupce vám dá možnost dobrovolně se zdržet, nebo jít před soud).

Pokud ve zkušební době vede řádný život, vydá se rozhodnutí o tom, že obviněný se osvědčil, které zakládá překážku věci rozhodnuté a již nikdy ho nelze pro danou věc znovu stíhat (§ 308 odst. 3 tř), např. ani pro přestupek. Toto rozhodnutí nemá účinky pravomocného rozsudku (např. rozhodnutí NS R 48/2000)! Výpis z rejstříku máte čistý, v opise to zůstane.

V této rovině jste bezúhonný ve smyslu ust. § 22 ZoZ po celou zkušební dobu i po vydání rozhodnutí o tom, že jste se osvědčili.
Neplést s podmíněným upuštěním od potrestání, nebo podmíněným odsouzením k trestu odnětí svobody.


V rovině podmínek spolehlivosti pak platí to, co jsem již kopíroval bez dalšího komentáře. Žel došlo zřejmě ke špatné interpretaci.

§ 23 Spolehlivost fyzické osoby
(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
(pro úmyslný trestný čin! Ten člověk nejspíš byl stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti, takže nepřichází v úvahu toto aplikovat. Kdyby omezení na úmyslný tč nebylo, pak odevzdáváte papíry i za obyčejnou dopravní nehodu s lehkým zraněním...)
b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo
(nesplněno)
c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
(nesplněno)
1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.
(nesplněno, byť tady vidím teoretickou možnost, že by byl uznán viným z nějakého přestupku, který by však nemohl být založen na znacích skutkové podstaty trestného činu, pro který bylo zahájeno, podmíněně zastaveno a poté pravomocně zastaveno trestní stíhání, vše totiž vychází z totožného protiprávního jednání)
(2) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.Tomi_901
Příspěvky: 58

Příspěvek#37 » čtv 1. bře 2018, 08:37

Děkuji za jasné a vyčerpávající vysvětlení. :-)

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: skell a 3 hosti