PČR a zbraně při silničních kontrolách

Co jinam nepatří...
Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3920

Příspěvek#136 » pát 2. úno 2018, 14:06

Vybrali jste si jen část a na té bazírujete. Pokud je samozřejmě páchán přestupek (např. viditelné nošení) má nejen právo ale i povinnost zakročit každý policista. Nevím proč by jedna část ustanovení měla být nějak oddělena od zbytku hlavy zákona nebo vybočovala z celkového znění paragrafu.

Uživatelský avatar
tuton
Příspěvky: 387

Příspěvek#137 » pát 2. úno 2018, 14:20

Ja se domnivam, ze ustanoveni §75c nikterak neoddeluji od zbytku hlavy zakona, jen dovozuji obecnejsi platnost. Z ceho vychazim, jsem jiz uvedl. Jeste snad doplnim, ze jednim z obecnych ukolu policie je odhalovat a resit prestupky. Aby policie mohla toto efektivne vykonavat i v oblasti zbrani, musi k tomu mit pravomoce. A pravomoce definovane v §75c mi k tomu logicky sedi a prijdou mi primerene.

Snazim se jen verejne uvazovat, klidne se necham presvedcit, ze jsou to uvahy vedene spatnym smerem.

Uživatelský avatar
wigum
Příspěvky: 946

Příspěvek#138 » pát 2. úno 2018, 14:40

marinakus píše:Tak zřejmě si nikdo příslušný paragraf od začátku pořád nepřečetl a radši se zde stále spekuluje se situací, která v praxi v podstatě nenastane. Nebo si myslíte, že běžný policista bude vykonávat úkony stanovené v paragrafu 75c?

Kontrola vykonávaná policií

§ 75

(1) Policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu nebo příslušném útvaru policie kontrolní průkaz, který je dokladem o pověření ke kontrole. Příslušník policie nebo zaměstnanec policie podle věty první je povinen prokázat se současně také služebním průkazem příslušníka policie nebo průkazem zaměstnance policie.

No, ale tohle je snad pro kontrolu která se týká prvozoven,držitelů licencí, muničáků, apod,ne?
To co se tady mele dokolečka se týká běžného četníka a ten by měl postupovat podle § 75c.
Nevím, proč by neměl běžný polda vykonat úkon stanovený v tomto paragrafu, když třeba vidí jak někdo nosí open cary nebo si pověsí flintu v hospodě na opěradlo židle.

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3920

Příspěvek#139 » pát 2. úno 2018, 15:12

A to bude ten řadový polda dělat vše, co je v § 75c uvedeno? To mi nějak neštymuje. Vždyť je v §74 celkem jednoznačně stanoveno, kdo státní správu v oblasti zbraní provádí. Řadového policistu tam nějak postrádám. A §75 celý se týká výkonu státní správy

.HLAVA XI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 74, § 75

Uživatelský avatar
oldlamehand
Příspěvky: 437

Příspěvek#140 » pát 2. úno 2018, 15:54

marinakus: opravdu nevím. Některé body z toho § 75c mi na toho řadového policistu nesedí.
Třeba:
e) požadovat po provozovateli střelnice předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,
f) požadovat předložení dokladů nebo jiný způsob prokázání plnění povinností zbrojíře, muničáře nebo správce střelnice

Řadový policista nejspíš nebude mít jako náplň práce jít prověřovat střelnici.
Nicméně jako výkon státní správy vnímám spíš cílený výkon agendy spojený s kontrolou zbraní a střeliva.

Lidi ale zajímá spíš situace, jak může postupovat řadový policista, který v rámci činnosti nezaměřené primárně na zbraně narazí na zbraň, či důvod předpokládat, že kontrolovaná osoba je ozbrojena.

Zákon pro mě v tomto směru není úplně jednoztnačný.Piggy
Příspěvky: 1177

Příspěvek#141 » pát 2. úno 2018, 16:01

Chápeme všichni správně, že § 75c nepatří pod § 75, ale za § 75?
Byl tam dodatečně vložen při novelizaci, tak dostal číslo s písmenkem, aby se nevytvářel zmatek přečíslováním všeho, co následuje dál.

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3920

Příspěvek#142 » pát 2. úno 2018, 16:05

oldlamehand : Občan má právo nosit zbraň pokud vlastní ZP patřičné skupiny. Pokud nepáchá žádný přestupek, pak do toho řadovému policistovi vcelku nic není. Když si dopravní hlídka vylustruje, že mám ZP a zeptá se mě na momentální stav já + zbraň, není ten dotaz zrovna moc na místě. Jiná situace samozřejmě bude, pokud proti mě bude vedený zákrok ale tam asi dotaz nepadne, protože policista je ze zákona oprávněn se přesvědčit, že v tomto případě nejsem ozbrojen a to nejen zbraní spadající pod zákon o zbraních. Vždy bude záležet především na konkrétní situaci.

Uživatelský avatar
tuton
Příspěvky: 387

Příspěvek#143 » pát 2. úno 2018, 16:13

Zacinam marinakuse chapat, i kdyz si snad mohu jeste ponechat par pochybnosti.

Kazdopadne vykon statni spravy v oblasti zbrani a streliva je popsan na str. 44 zde:

https://is.muni.cz/th/365523/pravf_m/DI ... eticka.pdf

Uvedena diplomova prace byla napsana v dobe, kdy §75c evidentne neexistoval, takze se konkretne k nemu nevyjadruje.

V praci je take uvedeno, ze prislusnymi utvary policie jsou predevsim, nikoliv tedy vylucne, odbory sluzby pro zbrane a bezpecnostni material. Pokusim se si k tomu jeste neco nastudovat, kazdopadne zatim smeruji k tomu, ze §75c jakozto ustanoveni relevantni v souvislosti s "beznou silnicni kontrolou" z prispevku, kterym jsem tuto diskusi zacal, vypustim.

Uživatelský avatar
oldlamehand
Příspěvky: 437

Příspěvek#144 » pát 2. úno 2018, 16:20

mariankus: neberte to nějak šťouravě, ale takto chápete zákon jako laik, nebo jste právník, policista případně někdo jiný, kdo má něco společného s výkonem státní správy ve věci zbraní a střeliva?

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3920

Příspěvek#145 » pát 2. úno 2018, 16:40

oldlamehand : Dá se říci, že od všeho tak trochu. ;) Ne, nejsem přímo právník ani nepůsobím přímo ve státní správě v oboru zbraní. A jelikož se zvlášť poslední dobou setkávám s velice svéráznými výklady zákona a to i policisty, nebudu dál nikoho přesvědčovat. Zkusil jsem jen vycházet z určité právní logiky rozdělení zákona podle hlav, kdy každá se zabývá určitou oblastí problematiky. Ono to tak nakonec vychází i obsahově, když si člověk přečte náplň toho § 75c.
Jsem jinak zastáncem slušného chování vůči policii i určité vstřícnosti ale vše má své meze a i policista musí vědět kde končí jeho oprávnění vůči občanovi.

Uživatelský avatar
tuton
Příspěvky: 387

Příspěvek#146 » pát 2. úno 2018, 16:58

marinakus píše:..........nebudu dál nikoho přesvědčovat........


Skoda, doufal jsem, ze se diky vecne oponenture doberu nejakeho kloudneho zaveru. Docela me to tema pohltilo. No, snad to zvladnu i tak ;)

Uživatelský avatar
oldlamehand
Příspěvky: 437

Příspěvek#147 » pát 2. úno 2018, 17:05

mariankus: Však já to neberu jako nějaké přesvědčování a hájení své pravdy. Naopak se rád nechám poučit někým,kdo o tom ví více než já (laik)
Také uznávám slušný a do jisté míry vstřícný přístup k policii, pokud si nejsem jist, že překračují své pravomoci a tím poškozují má práva.
Proto bych asi zbraň ukázal i běžnému dopravákovi, kdyby na tom trval, i když si nejsem jist, zda by od něj takový požadavek byl oprávněný. Žádné ohrožení svých práv v tom nevidím.mobil-man
Příspěvky: 787

Příspěvek#148 » pát 2. úno 2018, 17:29

Tak snad vám víc napoví důvodová zpráva k zákonu 229/2016, jímž od 1. 8. 2017 byl § 75c do ZoZ vložen:

K bodům 106, 107 a 108 (skupinový nadpis a § 75, 75a, 75b a 75c)

Po zkušenostech s aplikací zákona o zbraních po nabytí nového kontrolního řádu a s ohledem na nově stanovenou samostatnou právní úpravu nakládání s municí se nově komplexně upravuje kontrola. Blíže se upravuje spolupráce policie při kontrolní činnosti a jejím plánování s orgány státní báňské správy a orgány v oblasti prevence závažných havárií. Policejní prezidium bude pravidelně, minimálně jednou ročně do konce září, iniciovat koordinační schůzky s Českým báňským úřadem i s Českou inspekcí životního prostředí. Na těchto schůzkách bude dohodnut postup při kontrolách subjektů, které podléhají kontrolní pravomoci zmíněných kontrolních orgánů, tak, aby nedocházelo k přehnané administrativní zátěži kontrolovaných subjektů a zároveň byly kontroly efektivní.

Nově se zakotvuje vydávání kontrolních průkazů příslušníkům policie zařazeným do příslušného útvaru policie nebo Policejního prezidia, které budou ve smyslu kontrolního řádu dokladem o pověření ke kontrole.

Kontrolu nad držiteli muniční licence bude příslušné vykonávat Policejní prezidium. Upřesňuje se rozsah kontrolní působnosti příslušného útvaru policie a jednotlivých speciálních oprávnění kontrolních orgánů.

Zcela nově se stanovuje oprávnění kontrolního orgánu uložit držiteli zbrojní licence nebo držiteli muniční licence opatření k nápravě protiprávního stavu zjištěného kontrolou. Nesplnění povinností vyplývajících z pravomocně uloženého nápravného opatření představuje nový správní delikt podle zákona o zbraních. Uložení sankce za správní delikt a uložení opatření k nápravě jsou však v navrhované koncepci dva zcela rozdílné postupy.

Odděleně od ustanovení o kontrole se nově stanovují oprávnění příslušníka policie při dohlížení na plnění povinností podle zákona o zbraních fyzickými osobami. Nejde o oprávnění kontrolní, nýbrž o oprávnění policejního typu, při jejich aplikaci se tedy nepostupuje podle kontrolního řádu.


Mnou zvýrazněný text evidentně směřuje k § 75c. A k výkladu "příslušník policie" taktéž DZ:

1.2.4
Oblast kontrolní činnosti

Specifickými problémovým okruhem, který je v zásadě průřezový jak pro oblast kontroly nakládání s municí tak i pro kontrolu zacházení se zbraněmi držiteli zbrojních průkazů, je konečně oblast kontrolní činnosti podle zákona o zbraních. Na jedné straně zde doposud chyběla výslovná úprava součinnostních postupů policie a např. kontrolní oprávnění Ministerstva obrany, které plní závazky České republiky, pokud jde o mezinárodní kontrolní režimy v oblasti odzbrojení. Na druhé straně pak bylo po nabytí účinnosti nového kontrolního řádu zjištěno několik nedostatků v existující právní úpravě zákona o zbraních – absence zakotvení tzv. kontrolního průkazu, nejednoznačné rozlišení mezi kontrolními pravomocemi příslušného útvaru policie a Policejního prezidia a oprávněními „policejního typu“, jejichž nositelem je (každý) příslušník policie, anebo přizpůsobení se zákona o zbraních rozlišování osoby kontrolované a osoby povinné v novém kontrolním řádu.


K bodům 37, 38 a 39 (§ 29 odst. 1)

Dílčím způsobem se upřesňují a doplňují některé povinnosti držitelů zbrojních průkazů. Komplexně se upravují povinnosti osoby, které byl zbrojní průkaz odňat, nebo jeho platnost jinak zanikla. V souvislosti se změnami právní úpravy kontrolní činnosti policie a vyčleněním samostatné právní úpravy oprávnění příslušníka policie se stanovuje, že předložení zbraně jejím držitelem bude prováděno v rámci realizace policejního oprávnění nikoli v rámci kontroly ve smyslu kontrolního řádu.
- viz § 29 odst. 1 písm. l), které hovoří o příslušníkovi policie, nikoliv příslušném útvaru nebo obecně kterémkoliv útvaru, jako jiná ustanovení.

Ačkoliv jsem blíže nezkoumal váš spor o výklad, vychází mi z toho, co jsem si přečetl v DZ a aktuálním znění zákona, že ust. § 75c obsahuje pravomoci, které může využít každý příslušník policie vůči fyzické osobě. Případné neuposlechnutí se však zřejmě hodnotí dle obecného předpisu, ZoZ neobsahuje skutkovou podstatu, mimo § 76a odst. 5 písm. a).Caroprd111
Příspěvky: 254

Příspěvek#149 » pát 2. úno 2018, 18:52

Blacky píše:[quote="Caroprd111"]Já jsem taky slušnej a právě proto fizlovi na ulici určitě nebudu ukazovat zbraň. Stejně jako se s ním nebudu vůbec bavit, protože to slušní lidi nedělají. A z mojí strany to taky v klidu bude. :-)


Inu nezlob se na mě, ale podle toho co jsi napsal, tak slušnej nejsi. Tvůj text (neříkám že ty, nicméně proč bys to pak psal) ukazuje právě na takového machýrka, který sice prošel sítem zkoušek ZOZ, ale dělá ostudu střelecké komunitě. Co tě k tomu vede? Je smutné, jak se vytrácí slušnost mezi lidmi, jak jsou všichni neustále napruzení, negativní a plní zášti. Tohle je pak propíráno v médiích a zhoršuje, už tak problematické nahlížení "běžných" občanů na nás.

Podle zákona prostě musíš kontrolu strpět. Že se to stane je ale nepravděpodobné. 99,99% policajtů nebude nikoho nutit, aby mával kvérem v davu na Václaváku. A zásadní nepravda je, že se slušní lidé nebaví s policistou. (slovo fízl je pejorativní a taky něco vypovídá o tom, kdo ho používá) Naopak. Veřejného činitele, na rozdíl od běžného kolemjdoucího nemůžeš odbít, že se sním nehodláš bavit. Navíc, když si nic neprovedl, tak proč to vyhrocovat? Až ho budeš potřebovat, tak se sním bavit budeš vid??? :cry:[/quote]

Blacky, smiř se s tím, že nějaká střelecká komunita je každýmu krom pár lidí tady úplně jedno a i kdyby nebyla, nevím, proč bych jí měl dělat ostudu. Neschvaluju tady žádný vraždění a střílení do davu, jen říkám, že s fízlem se slušnej člověk nebaví. Názor na fízly, a ano, je to pejorativní, plyne jen a jen že zkušenosti s nimi. Podvodníci všech podvodníků, tak nechápu, proč bych jim měl vycházet vstříc a nebo se s nima jako slušnej člověk bavit. Strpět nebo aktivně se podílet je něco jinýho.
Rád bych tě ale vyvedl z omylu, protože mi nic nebrání v tom se s fízlem nebavit, nic a nikomu. I když jsem nic neprovedl, s fízlem se bavit nebudu, nemám absolutně zadnej důvod mu dávat důkazy proti sobě a nic jinýho komunikace s fízlem nemůže vyprodukovat. Ostatně dnes si nikdo nemůže být jist tím, že zrovna něco neporušil. Nedokážu si v životě představit jedinou situaci, kdy bych fizla potřeboval.

Uživatelský avatar
tuton
Příspěvky: 387

Příspěvek#150 » pát 2. úno 2018, 19:00

mobil-man:

Diky, tim je to alespon pro me vyreseno.

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host