KLATOVSKÝ LOS – KLUBOVKA

Kdy?
sobota 29. června 2019
V kolik?
od 09:00 do 14:30
střelnice SSK Klatovy
Klatovy - Luby č.611
339 01 Klatovy