Návrh změny zákona o zbraních a souvisejících předpisů


Návrh se týká nejen zákona č. 119/2002 Sb., ale také několika dalších souvisejících zákonů. Ve sněmovně ho uvedl ministr vnitra Jan Kubice a další detaily představil zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Pajer. Kompletní přepis můžete nalézt na stránkách Poslanecké sněmovny (Stenoprotokol 49. schůze Poslanecké sněmovny PČR z úterý 11. prosince 2012), následující text představuje spíše stručné shrnutí. Za námět děkuji uživateli g-relax.

Centrální registr

Policejní prezidium České republiky začalo vyvíjet unikátní neveřejný informační systém jednotného centrálního nástroje pro evidenci zbraní a střeliva a monitoring pohybu zbraní na území České republiky. Projekt je v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce z 85 procent financován švýcarskou stranou (více jak 6 132 tisíc korun; jak zdůrazňuje poslanec Jan Pajer, pro rozpočet Policie České republiky jde o investici zhruba 1 100 tisíc korun). Nový návrh zákona zároveň připravuje registru půdu pomocí potřebných legislativních změn. Podmínkou švýcarské strany (a uplatnění výše uvedených dotací), je schválení návrhu zákona do 30. června 2013 a zařazení do platné legislativy. Od 1. července do 31. prosince 2013 bude následně probíhat zkušební provoz registru a s nástupem účinnosti dne 1. ledna 2014 by byl spuštěn jeho plný provoz.

Jan Kubice zmiňuje v souvislosti se zavedením registru dvě výhody. Jednak možnost získat lepší přehled o pohybu zbraně od výroby, přes prodej až po koncové vlastníky. Druhak by měl návrh usnadnit práci podnikatelům v oboru zbraní a střeliva, kdy podnikatelé budou provádět evidenci elektronicky pomocí webové aplikace. Zároveň bude prováděn automatický záznam do centrálního registru zbraní a podnikatelé tak nebudou nuceni docházet na příslušný orgán policie. Proces evidence zbraní by tak měl být celkově hodně zjednodušen.

Zvýšení bezpečnosti přepravovaných zbraní

Cílem navrhované právní úpravy je zejména zvýšit bezpečnost při přepravě zbraní. Kromě výše zmiňovaného registru novela přináší detailní a podrobnou právní úpravu týkající se přepravy zbraní a střeliva (např. povinné vybavení dopravního prostředku vč. zařízení umožňujícího nepřetržité sledování zásilky i jejího pohybu).

Zakázané doplňky

V poslanecké sněmovně byla krátce zmíněna úprava povolování zakázaných doplňků zbraní. Konkrétně byly jmenovány v souvislosti se zvyšujícími se škodami spáchanými černou zvěří noktovizory a možnost jejich užívání v rámci myslivosti. Více informací k tomuto tématu přináší monitoring medií na stránkách Sdružení Lex.

Změny týkající se zbrojního průkazu

Novela uvažuje o prodloužení platnosti zbrojního průkazu z pěti na deset let (v souvislosti s tím také umožňuje při podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti přezkum zdravotního stavu držitele ZP). Bez bližší detailů byla zmíněna úprava správní poplatků.

Nově by měla být zavedena možnost vzdání se zbrojního průkazu či jeho určité skupiny. Poslanec Pajer upřesňuje: "Věc je obsažena v novém § 26a a tato úprava je jedním ze zásadních momentů předložení novely. Vzdání se zbrojního průkazu lze učinit bez dalších formalit písemným oznámením příslušnému útvaru Policie České republiky s přiloženým zbrojním průkazem a zbrojní průkaz pak pozbude platnosti dnem doručení tohoto oznámení."

Šestiměsíční amnestie

Navrhovanou amnestii představil opět poslanec Pajer. Šestiměsíční amnestie na trestnost nedovoleného ozbrojování umožňuje odevzdat Policii České republiky přechovávanou zbraň nebo střelivo vymezených kategorií. A po splnění zákonem stanovených podmínek odevzdanou zbraň opět legální cestou získat zpět.

Neletální zbraně

S návrhem týkajícím se neletálních zbraní vystoupil poslanec Vít Bárta. Jako jeden z důvodů zmiňuje s ohledem na škrtající se rozpočty Ministerstva vnitra prodloužení doby dojezdu Policie České republiky na 20 a více minut. Mezi občany podle Bárty roste obava z možnosti přepadení ve vlastní domácnosti. Jako východisko navrhují krom další debaty na téma sebeobrany (zmíněna byla mimo jiné spolupráce se spolkem na podporu nezávislé justice Šalamoun) také zvýšení dostupnosti neletálních zbraní jejich převedením do kategorie D. Zavedení neletálních zbraní by mělo pomoci nejen zvýšení bezpečí občanů ale i snížení rizika trestnosti za nepřiměřenou sebeobranu při vloupání. Součástí návrhu je zvýšení kompetencí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který by sám mohl definovat konkrétní zbraně a dostatečně aktualizovat aktuální nabídku těchto zbraní na českém trhu.

Další úpravy

Novela má například nově formulovat postup při úmrtí majitele střelnice, doplnit některé chybějící správní delikty nebo přestupky a upřesnit ty stávající. Také má měnit ta ustanovení, která v praxi způsobují výkladové nejasnosti a problémy (jako příklad je uveden zákaz střelby mimo střelnici platný i pro soudní znalce, což je tak v rozporu s požadavky kladenými na znalce). Také jsou zpracovány dílčí legislativní technické změny na úseku živnostenské legislativy a nově používá aktuálně platné pojmy stávajícího živnostenského zákona.

To trochu postrádá logiku!

Na závěr si dovolím uvést bez dalšího komentáře dvě části z projevu poslance Koskuby:

Uvítám jakoukoliv novelu zákona o střelných zbraních, která povede k tomu, že držitelé legálních zbraní v České republice budou mít usnadněný život, protože jistě všichni víme, že opatřit si zbraň nelegálně a vlastnit zbraň a používat nelegálně je kuriózně daleko snadnější, než ji vlastnit legálně. Tolik má poznámka číslo jedna.

Pan poslanec Bárta zde mluvil o nové kategorii, o neletálních zbraních. Na druhé straně já zde nechci už hovořit dlouho, ale prosím ty, kteří se tím budou v patřičných výborech zabývat, i samotného pana ministra, abyste též zvážili, zdali už nenastal vhodný okamžik, abychom usnadnili obranu těm, kteří zbraně legálně vlastní, umějí s nimi zacházet a jsou napadeni. Vidím, že kolegové vedle se smějí, doufám, že ne mně. Já zde nechci, pánové, zavádět žádný Divoký západ, ale těžko se mi žije v zemi, kde dennodenně přibývá těžkých kriminálních činů. Já vím, že je to i věcí justice, ale nejen jí. A paradoxně se pak dozvídám, že nejhůře dopadají ti, kteří se kriminálním činům bránili. Bránili se legální zbraní, bránili svůj majetek, a dokonce - a s panem ministrem, přiznávám se, jsme to kdysi v kuloárech probírali - já jsem šokován, kdy prakticky u nás na policistu, který použije služební zbraň, se zprvu pohlíží hůře než na pachatele samotného. Pro ty lidi to musí být neskutečně stresující! Já si neumím představit - když my se v nemocnici rozhodneme v nouzi bez všeho k urgentnímu, z vašeho pohledu krvavému zákroku, tak že bych trnul, že hned ráno na mě naběhne generální inspekce zdravotnických sborů a začne zkoumat, jestli náš pokyn k okamžité operaci byl v souladu se vším, co jsme měli vědět a co jsme mohli udělat.

Znovu zdůrazňuji, dámy a pánové, já nechci žádný Divoký západ, ale není možné, aby řádný občan, který vlastní zbraň, ji směl použít až poté, co bude pachatelem trestného činu zavražděn. To trochu postrádá logiku!


vynechány první 3 komenáře

Komentáře

Alcatraz
úplně všechny jsou upravený (včetně zmocnění 1 při změně jména z 25,- na 50,-) + pár je zcela nových, tučně jsem dal ty nejběžnější, aby se to líp četlo

Avatar
NuclearBlast
...samozřejmě našenej z toho nejsem, ale asi se to dalo čekat... :|

Avatar
dave136
...zase změna k ničemu(výjimka prodloužení platnosti potvrzuje pravidlo) :evil: . Jen víc platit.... :twisted:

zlaté Švícary

Jerzi
peníze jdou Kalouskovi..... na MF

Avatar
Georg
Bohužel peníze ze zvýšení poplatků nejdou ani Policii ani Kalouskovi, ale do státního rozpočtu, kde se ztratí, aby se objevily v něčí kapse. Smutný to koloběh naší vlády. Kdo čeká nebo čekal nějaké zlevnění tak se velmi spletl. Bohužel to bude horší a horší. Resp. dražší a dražší. Vzhledem k tomu, jak se naši politici chovají k této zemi, bude se zdražování a zpoplatňování týkat čím dál více věcí a oblastí, včetně té naší, střelecké nevyjímaje. A co nepůjde po dobrém, půjde jinak. Viz zbrojovka ZVI Vsetín.

Avatar
g-relax
Jak ten čas letí...

Dnes projednal senát vládní novelu o zbraních s výsledkem:

Návrh byl přijat - ANO: 44, NE: 5, QUORUM: 33, PŘÍTOMNO: 64

historie novely
stenozáznam - stojí za přečtení!!!

Patrik
Pročetl jsem jen část a tohle zaujalo a pobavilo:

Můj tatínek je, nebo byl myslivcem a celý život jsem velice konzumoval zvěřinu, tedy dost často, a ta byla zabita olověnými broky, a na mém zdraví se to nikterak neprojevilo. Olověným střelivem se celá staletí lovila zvěř a aristokracie se téměř výhradně živila takto ulovenou zvěří. Naše aristokraty kosila francouzská nemoc, případně dna, ale na otravu olovem nestonali. Já si otravu olovem představuji tak, že Jim napumpuje do Joea plný zásobník svého derringeru olovem. (Pobavení v sále.) To je podle mě otrava olovem.


Za další – nevím, o co tady vlastně jde, protože jsou i jiné slitiny než je olovo, tedy jsou i slitiny, které mohou nahradit ocel nebo čisté olovo, které je samozřejmě možné používat. Jde tady tedy o to, aby byla uvolněna distribuce olověných broků, nebo o co vlastně jde?


Ano, můžeme zaměnit jiné prvky, třeba olovo za zlato, to už se pokoušeli alchymisté, transmutace se to jmenovalo. Jestli je to váš návrh, nevím, jestli projde v současné finanční krizi. Otázka je, odkud se olovo v lovné zvěři vlastně bere, jestli to je skutečně z broků, nebo jestli je to z jiných zdrojů, které jsou v přírodě.


Paní doktorko, používat tady argumenty, že broky a přítomnost olova ve stravě jsou něčím dramatickým, co ohrožuje naši populaci, považuji za věc, která asi z odborného hlediska k diskusi být může, ale obávám se, že co se stravy týče, tak zdraví českého národa – vy to asi víte, stejně jako já – spíše ohrožuje nadměrné používání stravy, které potom třeba vede k obezitě, k vysokému tlaku. Pak je řada nezdravých potravin, u nichž jsem si úplně jist – a tady bych si dovolil s dámami senátorkami nesouhlasit – jestli právě problematika, kterou jsme tady řešili ve formě lovení broky, je něčím, čím bychom se v této chvíli měli zdravotně zabývat.

Patrik
Když si vzpomenu jak jsme v dobách svazarmovských celé dny trávili na střelnicích se vzduchovkami a když nebylo kam dát diabolky, tak šup s nimi do pusy. Pravda občas byly mastnější ale nějak nepozoruji, že by to mělo nějaký vliv na zdraví. (mám tři zdravé děti)

Marwinus
Tak presne na tohle jsem si vzpomel taky. Z pusy se diabolky vzdy podavaly nejrychleji... A stale zdrav a stale nazivu.

Alcatraz
to vy jako laici nemůžete posoudit :P