Zařazení nábojů Federal EFMJ do kat. A pro krátké palné zbr.

Uživatelský avatar
sněhulák
Příspěvky: 6

Příspěvek#1 » úte 4. srp 2009, 18:01

Ahoj, možná by si tato zpráva zasloužila umístění i v zákonech (vlastníkům dotčené munice bez výjimky od PČR již teď hrozí obvinění z tč. nedovoleného ozbrojování!!!), nicméně především patří sem.

link je zde: http://www.policie.cz/clanek/upozorneni ... 28045.aspx

Upozornění občanům

Policejní prezidium ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen „ředitelství služby“) vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu dle ustanovení § 74 odstavec 2 a) zákona č. 119/2002 Sb.,o střelných zbraních a střelivu.
V rámci své kontrolní činnosti zjistilo, že se na českém trhu prodává pistolové střelivo se střelou EFMJ, výrobce FEDERAL CARTRIDGE CO, USA. Vyrábí se střelivo se vyrábí v různých provedeních a rážích – pistolový náboj Premium Tactical ráže 40 S&W se střelou 10,69 g EFMJ, Premium Tactical ráže 9 mm Luger se střelou 8,04 g EFMJ, Premium Tactical ráže 45 Auto se střelou 12, 96 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 40 S&W se střelou 8,75 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 9 mm Luger se střelou 6,8 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 45 Auto se střelou 10, 69 g EFMJ.

Ředitelství služby nechalo střelivo dne 17. 6. 2009 zařadit do kategorie zbraní a střeliva ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. Dne 15.7.2009 vydal Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Rozhodnutí č. 92-03485-09 o zařazení předmětného střeliva do zakázaného střeliva – kategorie A. Rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí lhůty 15 dnů od jeho vydání. Držitelé výše uvedeného střeliva, nemají-li vyjímku, mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu nedovolené ozbrojování.
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o. s. byla o této skutečnosti informována.

kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíková


.. jinak je od PČR opravdu moc hezké, že toto upozornění vyvěsili až dnes, tj. cca 5dnů po jeho nabytí právní moci. :? (ikdyž zase si říkám, že jsem rád, že to vyvěsili vůbec)

Uživatelský avatar
JIP
Příspěvky: 346
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#2 » úte 18. srp 2009, 07:38

Mě by jen tak informativně zajímalo co má dělat případný vlastník takového střeliva. Jelikož jsem nenašel informaci o příslušném prováděcím předpisu...
Logicky hádám, že je nemůže legálně vystřílet a to ani v nějakém přechodném období (30 dní). Měl by je asi odevzdat na PČR. Tzn. mávnutím zákona přijde najednou o nezanedbatelnou částku vloženou do střeliva. Snad by takovému člověku alespoň při odevzdávání na PČR nedělali potíže, když už skončila amnestie...

Z jakého důvodu se vlastně zmiňované střelivo zakázalo?Steiner
Příspěvky: 774
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#3 » úte 18. srp 2009, 08:45

JIP: zvýšený ranivý účinek. Zakázané střelivo kat. A pro krátké kulové zbraně.

Uživatelský avatar
MarK
moderátor
Příspěvky: 3257
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#4 » úte 18. srp 2009, 09:34

JIP: Je to "A pro krátké palné zbraně", viz http://www.cuzzs.cz/index.php?topic=32#strel a § 4 zákona o zbraních, písmeno b).
Pokud máš ZP skupiny B nebo C, jsi oprávněn nabývat střelivo i do zbraní, které nevlastníš. Tedy můžeš nabýt do vlastnictví a držet náboje EFMJ pro střílení z dlouhé zbraně (pro 9mm třeba karabina Ruger PC-9). Stejně tak s Ačkem jsi oprávněn nabýt do vlastnictví a držet 3 náboje / nejmenší spotřebitelské balení s tím, že to jsou náboje určené do dlouhé zbraně.
Pokud máš jen E a nemáš dlouhou zbraň v dané ráži, jedinou legální možností asi bude odevzdání na Policii či rozšíření skupin. Nijak zásadní problém by teoreticky nebylo ani vystřílet náboje na střelnici, neb zákon říká jen "Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku." - o střelivu nic. Za daného stavu, kdy máš střelivo kat. A tak či tak doma, tedy neděláš nic "navíc" proti zákonu. Ale to je jen můj náhled, nejsem právník.
Nejméně legistlativně košer bude asi přeprodej střeliva, na které nemáš oprávnění, jiné osobě s Bčkem.

Uživatelský avatar
TREW
Příspěvky: 165

Příspěvek#5 » stř 23. bře 2011, 22:12

MarK píše:Pokud máš ZP skupiny B nebo C, jsi oprávněn nabývat střelivo i do zbraní, které nevlastníš. Tedy můžeš nabýt do vlastnictví a držet náboje EFMJ pro střílení z dlouhé zbraně (pro 9mm třeba karabina Ruger PC-9). Stejně tak s Ačkem jsi oprávněn nabýt do vlastnictví a držet 3 náboje / nejmenší spotřebitelské balení s tím, že to jsou náboje určené do dlouhé zbraně.


Kde se tohle praví, já to v zákoně nenašel, pouze § 12,
odst. (2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

Jsou oprávnění pro jednotlivé skupiny na jiném místě a já to přehlédnul nebo v nějaké prováděcí vyhlášce. Díky

Uživatelský avatar
TREW
Příspěvky: 165

Příspěvek#6 » stř 23. bře 2011, 22:26

OK, už jsem to našel :P
§ 28
Oprávnění držitelů zbrojních průkazů
c) nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C.

Uživatelský avatar
MarK
moderátor
Příspěvky: 3257
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#7 » stř 23. bře 2011, 22:28

Pro krátké zbraně jde o náboje kat. A:
ZoZ, § 4 píše:§ 4
Zbraně kategorie A


Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;


b) střelivo
1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,


Ad možnosti nabývání - v § 12 je dovětek "v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny". Toto je rozepsáno v § 28, Oprávnění držitelů zbrojních průkazů:
§ 28
Oprávnění držitelů zbrojních průkazů


(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely
a) zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu,
b) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, nebo

c) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.


(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit, a
c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.

(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně na střelnici za účelem vypracování znaleckého posudku.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel; pokud munice nebo střelivo nalezené při pyrotechnickém průzkumu ohrožuje bezprostředně život, zdraví nebo majetek, je držitel zbrojního průkazu skupiny F oprávněn provést jejich deaktivaci.

Uživatelský avatar
TREW
Příspěvky: 165

Příspěvek#8 » čtv 24. bře 2011, 12:08

Ještě jednou děkuji, stejně si ten zákon budu muset zase přelouskat, už je to nějaký pátek, co jsem dělal zkoušky :P

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti