Povinná součást praktické části ZOZstopper
Příspěvky: 90

Příspěvek#1 » ned 1. zář 2019, 13:34

V NV 315/2011 Sb. je v § 4 odst. 6 uvedeno, že „Základní postupy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které nejsou povinnou součástí zkoušky, nebo postupy neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení mohou být žadateli zkušebním komisařem zadány...“

V „nadřazené“ legislativě (Vyhláška 221/2017 Sb.) se říká, co je účelem a obsahem praktické části zkoušky, a konkrétní provedení vymezuje právě tato příloha.

NV tedy říká, že nemusím provést to, co je mimo přílohu a taky část z přílohy. Ale kterou?

Kde je uvedeno, co je povinnou součástí zkoušky?

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#2 » ned 1. zář 2019, 13:51

Vyhl. MV č. 221/2017 Sb. Co ti není jasné?stopper
Příspěvky: 90

Příspěvek#3 » ned 1. zář 2019, 15:48

NV 315, příl. 1 je prováděcí kuchařkou k požadavkům z Vyhl. 221.
ALE sama 315 svojí přílohu dělí na povinnou a ostatní část.

Čili mi není jasné, zda ke splnění 221 musím splnit celou přílohu 315?

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#4 » pon 2. zář 2019, 08:15

Obsahovou část stanoví vyhláška č. 221. V nařízení č. 315 jsou popsány i části, které nejsou povinné a neměly by být zkoušeny. Je třeba si uvědomit, že NV č. 315 se týká i zkoušky komisaře.stopper
Příspěvky: 90

Příspěvek#5 » pon 2. zář 2019, 10:19

To asi ne.
315 se týká "zkušebního řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E".
To 221 obsahuje i "... způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře…".

Jen pro upřesnění toho, co hledám:

221určuje, co musím splnit pro hodnocení „prospěl“.
315 říká, že k tomu musím provést úkony z části přílohy 1. Neříká to sice přímo, ale popisuje, že existuje nějaká část "mimo povinnou", tj. že je zde něco navíc. Je to to, o čem v sousední diskusi CMK říká, že dobře stanovené mantinely zkoušky někteří komisaři přelézají/přelézali?

Nebo ještě jinak na příkladu:
315 určuje, že se nemusí kontrolovat průchodnost hlavně. Pokud ji komisař vyžaduje, je její neprovedení tímto "postupem mimo povinnou část“ a není to důvodem k hodnocení "neprospěl"?

To pak popírá celkem oprávněné očekávání komisaře a zažitou praxi "Komisař vám stejně řekne, jak to chce on a jak je to podle něj správně... Potěšte ho a dělejte to tak. "

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#6 » pon 2. zář 2019, 13:03

stopper : A jak také uvádí kolega CMK, je to oprávněným důvodem ke stížnosti na průběh zkoušky.

Jinak tím, že příloha NV č. 315 upravuje i průběh zkoušky komisaře jsem myslel typicky to, že je zde popsáno např. (jakým způsobem se nebudu vyjadřovat) přerušení střelby. To ovšem povinnou částí zkoušky uchazeče o ZP není. Ovšem u zkoušky adepta na komisaře ano. Ona žádná norma není napsána dokonale a navíc si ji různé subjekty různě vykládají, ač na to kolikrát nemají nárok.

Osobně mám názor takový, že mantinely nejsou nastaveny úplně O.K. Dříve měl komisař možnost určitého subjektivního posouzení každého uchazeče o ZP a z něj částečně při hodnocení vycházet. Dnes je to hodně o tom, že pokud je splněn bod 1-x, musí být žadatel hodnocen kladně. Pokud naopak určitý bod splněn není, musí být hodnocen záporně. Což úplně v pořádku určitě není. Bohužel někteří komisaři si hráli na pánaboha a stanovovali si skutečně vlastní pravidla. To ovšem mohlo být řešeno selekcí takových komisařů a ne osekáním pravidel zkoušky až téměř na nesmysl.stopper
Příspěvky: 90

Příspěvek#7 » pon 2. zář 2019, 13:22

Tak to si rozumíme.

P.S. Jak, jako komisař, vyhodnotíte to, že na brífingu řeknete odkládat zbraň se závěrem na střelecké pohotovosti a uchazeč ji odloží s vypuštěným kohoutem, tj. taky bezpečně, ale odlišně od pokynu?
A jak vyhodnocujete provedení sice bezpečné, ale jinak, než je uvedeno v NV, příl. 1 (např. řešení selhače přebitím a výstřelem). Posuzujete to tedy jako "postup neuvedený v příl. 1..."? NV připouští "může být zadán", ale neříká "nemůže provést".

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#8 » pon 2. zář 2019, 13:55

Já chci vidět bezpečnou manipulaci. Je mi naprosto jedno, jestli uchazeč odloží zbraň ve střelecké pohotovosti, po ráně jistoty nebo po vypuštění kohoutu do přední polohy. Pokud mi uchazeč přebije po selhači (samozřejmě po uplynutí čekací doby) prostě mu sdělím, že závada se opakuje. A čekám jiné řešení problému. Střelec prostě musí vědět, co dělá a proč to dělá. To je důležité. Právě proto mi vadí to někdy hloupé nastavení mantinelů.

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#9 » pon 2. zář 2019, 14:04

stopper : Uvedu ti konkrétní příklad. Bylo mi sděleno (neoficiálně), že nedodržení čekací doby po selhači je porušení bezpečnosti na střelnici a pokud komisař tuto "závadu" přehlédne, mají mu to policisté zapsat do protokolu o průběhu zkoušky jako porušení postupu komisaře. Na dalších zkouškách mi to bylo jinými policisty potvrzeno. Když jsem se zeptal, jestli někdy viděli policajta čekat 30 sekund po selhané, bylo mi řečeno, že na policii se zákon o zbraních a střelivu nevztahuje. To je sice pravda ale jinak argument jak svině. Pokud jde o bezpečnost, nejde přece o dodržování zákona. Nicméně, jelikož cesta nejmenšího odporu je cesta nejjednodušší, řídím se podle toho. Ale někdy dost nerad.stopper
Příspěvky: 90

Příspěvek#10 » pon 2. zář 2019, 16:22

Podle toho, že se téměř zastavila diskuse v tématu o možných událostech u zkoušek, jsem nabyl dojmu, že nedávné novely legislativy následně aplikované do praxe měly žádoucí dopad.

Ještě jeden názor na průběh zkoušek:
Je nějak u komisařů zavedeno, že při simulaci střelby uchazeči sami poskytují „zpětnou vazbu“ a uchazeči zahlásí výsledek simulace. To aby nedocházelo k situacím, jako se o nich vedla diskuse viewtopic.php?f=57&t=586&p=92080&hilit=tvo%C5%99ivost#p92087.

Uživatelský avatar
marinakus
Příspěvky: 3998

Příspěvek#11 » pon 2. zář 2019, 16:30

Nic takového zavedeného ani předepsaného není. Že to některý komisař vyžaduje je celkem na pováženou. Existuje určitá příručka, jak má být vedena na zkouškách střelba ale ta se odkazuje na dnes již neplatnou vyhlášku. Tudíž nesmysl.

Uživatelský avatar
scorpions.cz
Příspěvky: 477

Příspěvek#12 » pon 2. zář 2019, 17:20

Taky uvedu příklad.
U zkoušky kde byl žadatel a žádal pouze E nečekal při selhači, přebil a jakoby pokračoval ve střelbě. Když jsem mu toto vytknul odpověděl " já chci zbraň na obranu a vážně nebudu čekat 30 sekund až mě ten feťák rozpárá kudlou břicho. Vy čekat budete? Pokud jsem ohrozil někoho jiného než svoji ruku, tak mně klidně vyhoďte."
Nechal jsem ho projít a i policajti s tím neměli problém. On věděl proč by se mělo čekat a co se může stát.Indian
Příspěvky: 1413

Příspěvek#13 » úte 3. zář 2019, 09:12

Řekl bych, že bylo správně, že prošel. Sice čekání 30 vteřin je asi správně s ohledem na bezpečnost střelce na střelnici, ale při reálné obranné situaci to stejně nikdo nemůže takto udělat. Taková větička "počkej 30 vteřin, mně to nestřílí" by určitě mohla být poslední větou před smrtí.
Ne nadarmo se v kursech obranné střelby vyučuje "tap-rack-bang" metoda odstraňování závad.majlont
Příspěvky: 190

Příspěvek#14 » úte 3. zář 2019, 10:11

scorpions.cz píše:Taky uvedu příklad.
U zkoušky kde byl žadatel a žádal pouze E nečekal při selhači, přebil a jakoby pokračoval ve střelbě. Když jsem mu toto vytknul odpověděl " já chci zbraň na obranu a vážně nebudu čekat 30 sekund až mě ten feťák rozpárá kudlou břicho. Vy čekat budete? Pokud jsem ohrozil někoho jiného než svoji ruku, tak mně klidně vyhoďte."
Nechal jsem ho projít a i policajti s tím neměli problém. On věděl proč by se mělo čekat a co se může stát.


Uchazeč měl být jednoznačně hodnocen "neprospěl".

Vyhláška 221/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, § 8 Vyhodnocení praktické části zkoušky
(1) Žadatel, který řádně a v dostatečném rozsahu nepředvede, že ovládá bezpečnou manipulaci se zbraní při činnostech uvedených v § 5 odst. 1, je hodnocen stupněm "neprospěl".

Nařízení vlády č. 315/2011 Sb. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Příloha č. 1 - 3.2 Postup při jednotlivých závadách, a) Selhač:

1. Nedojde-li k iniciaci náboje, je třeba vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru. Pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, nebo ke střelbě předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností.


U ZOZ uchazeč prokazuje znalost správného postupu v souladu s legislativou. To, že v praxi bude postupovat jinak je dáno tím, že v případě sobeobrany má jistě vyšší prioritu ochrana života před relativně malou pravděpodobností úrazu v důsledku pozní inicializace střeliviny v náboji.

Uživatelský avatar
scorpions.cz
Příspěvky: 477

Příspěvek#15 » úte 3. zář 2019, 11:54

No snad by něco přece mělo být na komisaři.
např.
"
d) Opakovací zbraň s odsuvným závěrem

1. Jde-li o zbraň s odnímatelným zásobníkem, provede se vyjmutí zásobníku, otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty. Jde-li o zbraň s pevnou nábojovou schránkou, provede se otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a podavače nábojové schránky.

2. Odložení zbraně se provede se závěrem v otevřené poloze. Při uzamčení nenabité zkontrolované zbraně se provede vypuštění bicího mechanismu prostřednictvím rány jistoty."

Pokud tedy žadatel zavře závěr a při klice v poloze nahoře zmáčkne spoušť a současně sklopí kliku(uzamkne závěr) tak aby vypustil bicí mechanismus a nemordoval třeba malorážku tak ho mám vyhodit, protože to není jeden ze dvou uvedených postupů?

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 12 hostů