9.9. Jablonné v Podještědí - Napoleonova návštěva v Jablonném v P. - Antares Cup 2023

Kdy?
pondělí 1. ledna 2007
V kolik?
od 09:00 do 16:00
střelnice Jablonné v Podještědí
SSK HZ Jablonné v Podještědí

Komentáře

MiraStar
Napoleonovo neúspěšné ruské tažení roku 1812 znamenalo začátek konce francouzského císařství. Začala se tvořit nová protifrancouzská koalice (Rusko, Prusko a Švédsko) výrazně podporovaná Anglií. Rakousko, spojenec Francie, zaujalo díky diplomatickému umění knížete Metternicha roli zprostředkovatele. Po nezdařeném Pražském mírovém kongresu přistoupilo Rakousko o půlnoci 10. srpna 1813 na stranu koalice a vyhlásilo Napoleonovi válku.
Proti Napoleonovi stály nyní tři armády:
• Česká (Hlavní) armáda - 224 000 mužů a 398 děl; pod velením Karla Schwarzenberga
• Slezská armáda - 95 000 mužů a 356 děl; pod velením pruského maršála Blüchera
• Severní armáda - 146 000 mužů a 387 děl; pod velením bývalého fr. maršála a Napoleonova švagra, nyní švédského korunního prince Bernadotta
Šéf generálního štábu České armády Jan Josef Václav hrabě Radecký určil pro všechny armády jediný cíl - vyhýbat se hlavní bitvě dokud se všechny armády nespojí k rozhodujícímu útoku.
Napoleon soustředil svou armádu (400 000 mužů) v Sasku a svůj boj chtěl zahájit útokem na Slezskou armádu, kterou považoval za nejsilnější spojeneckou armádu. Ještě 18.8 totiž neznal skutečný stav České armády. Útokem na Slezskou armádu chtěl zároveň spojenecké síly rozdělit a jednotlivě zničit. Po porážce Slezské armády zamýšlel Napoleon zaútočit na Českou armádu, která ohrožovala jeho hlavní opěrný bod - Drážďany. Hodlal obsadit Prahu a pokračovat na Vídeň a tím přinutit Rakousko k uzavření míru.
Dne 17. 8 večer překročil české hranice nedaleko Frýdlantu polský oddíl maršála Poniatowského v počtu 40 000 mužů. Po krátkém boji slabé rakouské oddíly ustoupily. V dalších dnech tato malá diverze přerostla v zábor velké části severních Čech. Kromě Frýdlantu byly obsazeny též Rumburk (18.8.), Varnsdorf (18.8.), Jablonné v Podještědí (19.8.), Liberec (20.8.), Česká Lípa (23.8.) a řada dalších menších měst a vesnic (Svor, Cvikov, Nový Bor, Zákupy, Mimoň, Český Dub...).
V okolí Petrovic u Jablonného v Podještědí došlo k večeru 19. 8 k nevelké, asi tříhodinové srážce mezi postupujícími Francouzi a rakouskými husary a polními myslivci. Po ústupu rakouských oddílů generálmajora Neipperga vyšlo duchovenstvo a městští radní vstříc Francouzům s prosbou, aby město bylo ušetřeno. Jablonné však přesto prožilo těžkou noc, neboť "bylo hodně drancováno a hanobeno". Městu byla vypsána kontribuce v potravinách a byli zajati rukojmí. Ukázalo se však, že zajatci byli "deputací", která měla být vyslána k Napoleonovi do Žitavy.
Ještě téhož dne večer se Napoleon vydal s doprovodem přes Petrovice a Kněžice do Jablonného. Zde se usadil v loveckém zámečku Pachtů z Rájova a přijal místní "deputaci" - farního administrátora P. Zükerta, městského radního Turka a panského justiciára. Napoleon se navíc ptal i na opevnění u Mělníka a početní stav rakouských oddílů, které chránily Jablonné. Také se ptal, jaké je smýšlení Čechů. Jeho oddíly mezitím provedly hlídkový průzkum až k Mělníku. Výsledkem průzkumu byly potřebné a cenné informace o spojení rusko-pruské pomocné armády s rakouskými oddíly České armády. Ještě téhož dne v 10 hodin v noci odjíždí Napoleon zpět do Žitavy.

Zde náš příběh v naší alternativní realitě začíná…
Zbraně, výstroj, taktika a technologie jsou mnohem pokročilejší.
Jste spořádaný občan Jablonného v Podještědí, člen spolku Ostrostřelců mající právo držet střelnou zbraň a prošel jsi výcvikem od zemského ministerstva pro vnitřní záležitosti. Ostrostřelci z okolních měst mají sami dost práce s francouzskými vojáky, kteří kradou, na co přijdou a někdy neváhají znásilňovat místní krásné obyvatelky.
Ocitneš se ve čtyřech situacích, kde budeš odolávat francouzským nájezdníkům.
Budete chránit obyvatele Rumburku, Varnsdorfu a Jablonného v Podještědí před nájezdnými a drancujícími francouzskými vojáky a tím bránit jak majetek těchto obyvatel, tak i jejich holé životy.
V neposlední řadě se budete snažit zastavit celou tuto válečnou mašinérii francouzského císaře Napoleona I. di Bonaparta tím, že využijete jeho návštěvy v Jablonném v Podještědí. Vojsko bez velitele by se rozprchlo a táhlo zpátky domů do Francie. Tím byste ušetřili tisíce životů, které by jinak byly promarněny.
Ukažte, že zemské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a vaši sousedé mohou svěřit v klidu své životy i majetek právě vám.

Avatar
cmk
!!!!!!! POZOR POZOR POZOR !!!!!!!

REGISTRACE DO ZÁVODU BUDE PROBÍHAT OD 18:00 NA NOVÉM WEBU LOS HTTPS://WWW.LOSLEX.CZ
NOVÝ WEB BUDE SPUŠTĚN 9.8.2023 V 17:00
BUDE NEJDŘÍV POTŘEBA UDĚLAT KLASICKOU REGISTRACI UŽIVATELE DO SYSTÉMU,
BÝT PŘIHLÁŠEN DO SYSTÉMU A PAK SE PŮJDE PŘIHLÁSIT DO ZÁVODU.


!!!!!!! POZOR POZOR POZOR !!!!!!!

Jarda.Jezek