WWW.LOSLEX.CZ - nový kalenář a web LOSu od 1.9.2023 !!!

Kdy?
pátek 1. září 2023
V kolik?
od 10:00 do 23:00
střelnice Beschussamt Ferlach
Maschinenhausgasse 4
9170 Ferlach