Plzen - restaurace SaSa - omezeni vnaseni zbranimocima
Příspěvky: 230

Příspěvek#31 » úte 18. srp 2015, 07:35

Dávat kritickou jednu hvězdičku na FB a zdůvodňovat to tím, že má nějakou nálepku na dveřích, to asi ne.
Osobně, pokud bych byl z bližšího okolí, napsal bych mu na fb poděkování, že vím na čem jsme a že do změny názoru u něj neutratím ani korunu a budu o tom informovat všechny mé podobně smýšlející známe.
Ostatně nechápu proč by tam plzenští střelci měli chodit, když je tam Mickeyho saloon. :)franta599
Příspěvky: 636

Příspěvek#32 » úte 18. srp 2015, 08:50

rozmlatil stul a mit jiny nazor na politiku je rozdil srovnávas nesrovnatelny tomu hospodskymu meli dat takovej flastr že by musel zavrit hospodu

Uživatelský avatar
peggy
moderátor
Příspěvky: 1219

Příspěvek#33 » úte 18. srp 2015, 09:05

Aniž bych se nějak zásadně chtěl vměšovat do diskuze, dovolím si vložit citaci definice veřejného prostoru, kterou jsem si před časem odněkud opsal. Chápu to tak, že podle "zákona o zbraních" jsem oprávněn skrytě nosit v prostorách veřejnosti přístupných, a to podle této definice bez ohledu na vlastnictví a že toto právo by němělo být omezováno jinak, než zákonem:
Veřejný prostor není v Česku definován formou vlastnictví. Dle §34 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), se za veřejné prostranství považuje „prostor přístupný každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Uživatelský avatar
Starosta
Příspěvky: 106

Příspěvek#34 » úte 18. srp 2015, 10:13

Myslím, že na hospodě je hned několik omezení, které z nich nedělají veřejný prostor.
Za prvé je to otevírací doba, za druhé třeba omezení věku na 18 let, pokud je to podnik s automaty, nebo (opravte mě, jestli se pletu) pokud prostě provozovatel chce.
Možná jich bude i víc, ale přístupné každému bez omezení to IMHO fakt není.Piggy
Příspěvky: 1177

Příspěvek#35 » úte 18. srp 2015, 10:19

Peggy: veřejné prostranství není snad totéž co veřejný prostor. Mimoto hospoda (opravte mě, jestli se mýlím) stejně jako obchod není "veřejný prostor", ale "prostor veřejnosti přístupný", což není totéž.
Starosta: je velký rozdíl mezi omezením ze zákona a možností stanovit si omezení vlastní - pokud prostě provozovatel chce (jako hospodský si třeba nesmíš zavést nalévání až od 21 let - "jako v Americe").

Uživatelský avatar
MarK
moderátor
Příspěvky: 3256
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#36 » úte 18. srp 2015, 14:16

Předpokládám, že reviews (hodnocení, "hvězdičky") se nedají - na rozdíl od běžných příspěvků - mazat, tudíž se lidé vyjadřovali tam. Nyní už se zdá být odstraněna i tato sekce.

Přijde mi to jako zbytečně štvavá kampaň (bez ohledu na to, že chápu a souhlasím s názorem o nesmyslnosti gun-free zón). Pokud se mi někde nelíbí výzdoba, nechutná jídlo nebo nesouhlasím s nálepkou na dveřích, tak jdu jednoduše "o dům dál". Vždyť výběr je obrovský. A kdo tam chodí rád a chutná mu, tak mu to přejme! Jeho/její volba.

Uživatelský avatar
graver
Příspěvky: 656
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#37 » úte 18. srp 2015, 15:41

Předpokládám, že mě budete považovat za renegáta, ale pokud by tam měli jídlo a pití podle mého gusta, tak bych tam šel i přes svůj názor na podobná omezení.coffee
Vedení LOS
Příspěvky: 696

Příspěvek#38 » úte 18. srp 2015, 18:41

S prostorem přístupným veřejnosti je to trochu jinak. Není žádným zákonem definován, ale existuje judikatura:

Místo veřejně přístupné
Naproti tomu pojem „místo veřejné přístupné“ nedefinuje zákon o obcích vůbec, jen v § 31 odst. 2 písm. c) bod 3 se zmiňuje o „jiných veřejně přístupných přístřešcích do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.“ Ovšem v souvislosti s tím, že ty nemusí být označeny číslem popisným.

Pojem „místa veřejně přístupného“ je však významný např. z hlediska trestního práva a skutkovou podstatou trestného činu výtržnictví podle § 202 trestního zákona (je použita terminologie podle „starého“ zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon – podle dnes platného trestního zákoníku zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník se jedná o § 358).

K tomuto pojmu a jeho obsahu dnes existuje poměrně bohatá judikatura, kterou lze pro potřeby vymezení pojmu v ZoOP bezpochyby aplikovat.

Tak např. v usnesení Nejvyššího soudu Sp. zn./Čj. 8 Tdo 1131/2006 je uvedeno, že „místem veřejnosti přístupným je podle praxe soudů každé místo, kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi (i když tam v době činu být nemusí). Takové místo však nemusí být přístupné bez omezení komukoliv a kdykoliv, nýbrž postačí, že je přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání (př. tovární hala) nebo jinak (př. škola, zdravotnické středisko) a v určitou dobu (např. během otvírací doby, v provozní době apod.).

Za místo veřejnosti přístupné není zpravidla pokládána ubytovna, kancelář, studentská kolej; není jím ani byt či jiné prostory v obytném domě. Za místo veřejnosti přístupné není proto považována ani uzavíratelná část společných prostor např. panelového domu nebo obydlí podobného typu, které je určeno k bydlení více uživatelů nebo vlastníků takového domu. Třebaže jde o společné prostory, jakými jsou chodba apod., možnost vstupu do nich mají toliko osoby zde bydlící nebo ty, které je navštěvují. Závěr, že nejde o místo veřejnosti přístupné ve smyslu zákonného znaku podle § 202 odst. 1 tr. zák., je často podporován tím, že tyto prostory bývají uzamykatelné či jinak zabezpečené proti vstupu cizích osob (k tomu též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 3. 2003, sp. zn. 6 Tdo 220/2003)“.


dále také:
Pro znak „veřejně“, plně platí vymezení upravené v ustanovení § 117 tr. zákoníku, podle něhož je čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo obdobně účinným způsobem, anebo b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými. Podle popsaných skutkových zjištění se v projednávaném případě o tento znak nejednalo.

Čin obviněného byl shledán naplněn na základě znaku „místa veřejnosti přístupného“, u něhož se vychází ze stejného pojmu jako u přečinu výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku, a pro jeho výklad i ve vztahu k projednávanému trestnému činu tání zvířete na místě veřejnosti přístupném lze využít vymezení na podkladě soudní praxe. Podle ní je místem veřejnosti přístupným každé místo, kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených, a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi, i když tam v době činu nejsou. Takové místo však nemusí být přístupné bez omezení komukoliv a kdykoliv, nýbrž postačí, že je přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání nebo v určitou dobu apod. Za místo veřejnosti přístupné v uvedeném smyslu nelze považovat uzavíratelnou část společných prostor např. obytného domu nebo obydlí podobného typu, které je určeno k bydlení více uživatelů nebo vlastníků (např. chodbu, schodiště, prostor výtahu). Místem veřejnosti přístupným však může být prostor před vchodem do takového domu či obydlí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 8 Tdo 1131/2006, uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, roč. 2007, seš. 32 pod č.T – 955).

Přístupnost je nutno chápat i v širších souvislostech a nelze ji striktně vztahovat jen k úzce vymezenému prostoru, kam může veřejnost přímo vstoupit či v něm pobývat, ale za veřejnosti přístupné místo lze považovat i prostory v osobním či soukromém vlastnictví, které nejsou samy o sobě považovány za místa veřejnosti přístupná, avšak bezprostředně sousedí s místem, kam veřejnost vstoupit nemůže, např. dvory, pole nebo jiná prostranství, ale je na ně nebo do nich přes nedostatečně izolující bariéru např. průhledný plot, lešení vidět, event. slyšet. Proto ve smyslu tohoto výkladu lze považovat za místo veřejnosti přístupné, i takový prostor, kde dochází k týrání zvířete, i soukromý nebo pronajatý pozemek nebo dvůr, na něž je přes jeho oplocení (např. pletivový plot) z místa veřejně přístupného (veřejné komunikace, pole, hřiště apod.) vidět, a je možné, že osoby kolem procházející mohou projevy týrání sledovat.

Uživatelský avatar
jamira
Příspěvky: 301

Příspěvek#39 » úte 18. srp 2015, 18:56

Ta diskuse zde mi připomíná toho pána, co v pořadu Jílkové vyšiloval, že mu vadí, že do supermarketů chodí ozbrojení občané. Když se ho někdo z oponentů zeptal, jak pozná to, že nějaký člověk je ozbrojený (narážka na skryté nošení), tak ten anti gun aktivista něco blekotal, že neví, ale že mu to vadí... Takže stejně bych to viděl s tou restaurací. Kdyby se tam něco semlelo, třeba vyřizování účtů mafiánů-českých, ruských balkánských nebo jiných-a já měl jedinou šanci, jak si zachránit život a zrovna díky "anti gun majiteli" neměl u sebe zbraň, tak děkuji - nechci. Proto zbraň skrytě VŽDY s sebou! Kamkoli.

Uživatelský avatar
graver
Příspěvky: 656
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#40 » úte 18. srp 2015, 19:15

Skoro se za to stydím, ale občas se mi stane, že v restauraci konzumuji alkoholické nápoje. Pak už tam ovšem nemůžu nosit, ale jen držet. Z hlediska toho nálepkového zákazu je to totéž (zbraň jsem vnesl), ale operativní použití zbraně už to ztěžuje.Bohuliby
Příspěvky: 2155

Příspěvek#41 » úte 18. srp 2015, 23:03

A co zakázat vstup s mobilem ? Určitě bych se naobědval ve vetším klidu.
Možná to také příjde.mikky
Příspěvky: 533

Příspěvek#42 » stř 19. srp 2015, 22:45

Když se tuhle pokusil jeden restauratér někde tuším na severu skutečně zvýšit bezpečnost a komfort svých zákazníků tím, že pouze doporučil nebrat do jeho restaurace děti, byl z toho celorepublikovej skandál a restauraci mu úředník málem zavřel. Existuje tu dvojí metr. Některá diskriminace (ta "sluníčková") je podle nálady ve společnosti úplně v pohodě a žádoucí, zatímco jiná diskriminace (ta zjevně nesluníčková), je pomalu horší jak kříženec Stalina a Hitlera. Naštěstí pořád můžeme použít monetokracii a hlasovat svými peněženkami. Jen by bylo dobré, aby ten restauratér věděl, proč jsme k němu nešli.Bohuliby
Příspěvky: 2155

Příspěvek#43 » stř 19. srp 2015, 22:49

Ano, velice dobrý názor !

Uživatelský avatar
graver
Příspěvky: 656
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#44 » čtv 20. srp 2015, 05:13

@Mikky: v prvním případě se ztopořila parta mařen a udělala z toho kauzu, protože pan restauratér nechtěl pustit dovnitř partu uřvaných smradů. Pokud skutečně vidíš oba případy srovnatelně, můžeš přece udělat totéž a uvidíš, jestli bude srovnatelný i výsledek. Případně tam tedy nejdi a pošli majiteli mail se zdůvodněním.
S těmi historickými postavami prosím opatrněji.franta599
Příspěvky: 636

Příspěvek#45 » čtv 20. srp 2015, 08:31

nekde jsem četl náznak že ani tak nestoji o zákaz vstupu se zbrani jako spiš negativní reklamu tušili že tim zpusobi obrovsky humbuk /// ale kdo vi co je na tom pravdy minimalne tenhle topic o jejich restauraci ma 1400 zhlednutí

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Vovas a 4 hosti