Nákup nebo prodej palné zbraně

Zbrojní průkaz v kapse a teď si chcete koupit svoji první zbraň? Zde najdete návod, jak na to!

Nákup zbraně

Podmínky a postup pro nákup zbraně se liší dle její kategorie. Přesný popis jednotlivých kategorií zbraní naleznete v zákoně o zbraních, § 3 až § 7.

Pozor: Nepleťte si kategorie zbraní (A,B,C,D) se skupinami zbrojního průkazu (A,B,C,D,E)!

Zbraně kategorie A - zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní

• samočinné zbraně,
• zákeřné zbraně,
• nástražná zařízení,
• některé druhy střeliva,
• tlumiče a laserové značkovače,
• zaměřovače s "nočním viděním"
  a další.
Kompletní seznam v § 4 zákona o zbraních

Pro nákup zbraně kategorie A je nutný zbrojní průkaz skupiny A a výjimka[§ 9] od Policie ČR. Běžný držitel zbrojního průkazu může získat výjimku prakticky jen ke sběratelským účelům. Na tuto výjimku nevzniká právní nárok a záleží tak pouze na příslušném útvaru Policie, zda vám vyhoví či nikoli. Pokud jste sběratel a máte zájem o výjimku na zbraň kategorie A, zeptejte se nejlépe na vašem příslušném oddělení Policie, jaké jsou vaše možnosti a šance.

Tento odstavec je zde zejména pro úplnost a čerstvé držitele ZP nemusí nijak děsit.

Po nákupu zbraně nebo zakázaného doplňku kategorie A je třeba ji/ho do deseti pracovních dnů zaregistrovat[§ 42, odst. 1].

Zbraně kategorie B - zbraně podléhající povolení

• Pistole a revolvery,
• většina samonabíjecích zbraní,
• brokovnice s hlavní kratší než 60cm,
• signální zbraně ráže větší než 16 mm
  a další.
Kompletní seznam v § 5 zákona o zbraních

Pro nákup zbraně kategorie B je nutné povolení[§ 12] od Policie ČR: k nabytí vlastnictví, držení či nošení (pouze sk. E).

Na formuláři se žádostí škrtněte ta povolení, o která nežádáte a vyplňte vaše osobní údaje dle popisků. V sekci "Údaje o zbrani" stačí vyplnit pouze kolonku "Druh" (např. pistole samonabíjecí či puška samonabíjecí atd.), pokud vám další údaje nejsou známé - tedy například když se pro značku/model chcete rozhodnout až po ozkoušení v obchodě nebo prostě jen chcete mít v záloze "nákupku", kdyby se náhodou objevila výhodná koupě.

Jako "důvod žádosti" můžete vybrat jeden nebo více účelů pořízení zbraně dle § 12, odstavce 5:

 • provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
 • uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
 • provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
 • zajišťování ostrahy majetku a osob,
 • zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,
 • ochrana života, zdraví nebo majetku.

Žádost podejte na vašem příslušném útvaru policie, spolu se 200 Kč nebo odpovídajícím kolkem (liší se dle služebny - někde mají kolky vlastní, jinde ne). Policie následně rozhodne o vaší žádosti, většinou do jednoho týdne (ale může to trvat až měsíc) a v případě kladného vyřízení vám vydá nákupní povolení na příslušnou zbraň kategorie B. S tím pak můžete v obchodě nebo od jiného střelce zbraň kat. B zakoupit.

Platnost nákupního povolení je 1 rok od jeho vydání a platí na nákup pouze jedné zbraně. Povolení neodevzdávejte prodávajícímu, ale vezměte si ho opět s sebou a doma uschovejte. Některé policejní služebny ale vyžadují, aby jim držitel ZP při registraci nově nabyté zbraně vrátil originál nákupního povolení – v takovém případě vám doporučujeme, abyste si nákupní povolení předem okopírovali a archivovali alespoň tuto kopii.

Po nákupu zbraně kategorie B je třeba ji do deseti pracovních dnů zaregistrovat[§ 42, odst. 1].

Zbraně kategorie C - zbraně podléhající ohlášení

• Dlouhé malorážky (delší než 28cm),
• dlouhé brokovnice (hlaveň > 60cm),
• opakovací pušky,
• více než dvouranové nebo opakovací perkusní zbraně,
  a další.
Kompletní seznam v § 6 zákona o zbraních

Zbraň kategorie C můžete jednoduše koupit (samozřejmě v rámci oprávnění pro vaši skupinu nebo skupiny zbrojního průkazu), bez předchozího odsouhlasení policií[§ 14].

Po nákupu zbraně kategorie C je třeba ji do deseti pracovních dnů zaregistrovat[§ 42, odst. 1].

Zbraně kategorie D - ostatní zbraně

• Historické zbraně,
• jednoranové a dvouranové doutnákové, kolečkové, křesadlové a perkusní zbraně,
• flobertky s Eústí < 7,5J,
• vzduchovky, větrovky a plynovky,
• paintballové a airsoftové zbraně,
• znehodnocené zbraně a střelivo,
• výukové řezy zbraní a střeliva,
  a další.
Kompletní seznam v § 7 zákona o zbraních

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům[§ 15]. Není tedy zapotřebí zbrojní průkaz ani registrace zbraně.

Upozornění: To, že pro nákup zbraně kat. D není potřeba zbrojní průkaz neznamená, že její majitel nemá žádné povinnosti. I majitel vzduchovky nebo "airsoftky" je povinen dodržovat § 15 zákona o zbraních!

Prodej zbraně

Při prodeji zbraně máte zejména povinnost zkontrolovat, zda je kupující oprávněn zbraň získat:

 • u zbraně nebo zakázaného doplňku či střeliva kategorie A musí mít zájemce platný zbrojní průkaz a výjimku na danou zbraň, doplněk zbraně či zakázané střelivo,
 • u zbraně kategorie B musí mít zájemce platný zbrojní průkaz a nákupní povolení na daný typ zbraně,
 • u zbraně kategorie C musí mít zájemce platný zbrojní průkaz,
 • u zbraně kategorie D musí být zájemce starší 18 let (a být způsobilý nebo způsobilá) k právním úkonům).

Důrazně vám doporučujeme sepsat o koupi/prodeji písemnou smlouvu. Předejdete tak možným pozdějším problémům. Možný návrh takové smlouvy naleznete u nás. Při prodeji zbraně kategorie B také doporučujeme pořídit si kopii nákupního povolení kupujícího.

Po prodeji zbraně kategorie A, B nebo C máte povinnost tento převod vlastnictví do deseti pracovních dnů oznámit svému příslušnému útvaru policie[§ 42, odst. 2] a odevzdat průkaz zbraně, kupující naopak zbraň zaregistruje na svém příslušném útvaru policie a získá průkaz nový.

Přihlášení a odhlášení zbraně

Každá zbraň kategorie A, B nebo C (mimo zakázaného střeliva, kat. A) musí být zaregistrována[§ 41]. Každý nákup, prodej (nebo dar, dědictví apod.) zbraně těchto kategorií musíte u policie nahlásit, slouží k tomu formulář Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně obecně známý jako "šedivák". Vyplněný formulář předložíte na svém příslušném útvaru policie:

 • v případě nabytí vlastnictví předložíte také ke kontrole nenabitou zbraň, spolu s poplatkem 300 Kč či odpovídajícím kolkem (v případě sportovní či lovecké zbraně pro členy sportovních klubů respektive mysliveckých sdružení jen 100 Kč), Policie vám na oplátku vystaví nový průkaz zbraně;
 • v případě převodu vlastnictví zbraně odevzdáte s formulářem také průkaz zbraně.

Pozor: bez průkazu zbraně nesmíte zbraň nosit[§ 29, odst. 3, písm. c] ani z ní – mimo případy NO nebo KN – střílet[zdroj]!