Ceny a poplatky

Získání zbrojního průkazu bohužel není levná záležitost. Většina formálních úkonů je spojena s byrokracií a za většinu z nich se také vybírá poplatek. Zde shrneme všechny poplatky, které jsou spojené nejen se získáním ZP, ale i dalších úkonů, jako je nákup zbraně atd.

Ceny neúřednických úkonů

ÚkonPoplatekPoznámka
Vykonání zkoušky odborné způsobilosti - odměna komisaři600 KčOdměna je daná zákonem
Vykonání zkoušky odborné způsobilosti - cena za střelnici500–1500 KčCeny se liší dle střelnice, kde se zkouška koná
Lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost300–1000 KčCena se liší dle lékaře
Psychologické vyšetření±2000 KčPouze v případě, že si ho váš lékař vyžádá
Přípravný střelecký kurs500–2000 KčLiší se dle rozsahu výuky a střelnice

Poplatky

ÚkonPoplatekPoznámka
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro ZP100 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu700 Kč/sk.Poplatek je za každou skupinu
Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu700 Kč/sk.Poplatek je za každou další skupinu
Přijetí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti400 Kč
Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně300 Kč/ksMůže být sníženo na 100 Kč, jde-li o zbraň členů sportovních klubů nebo mysliveckých sdružení
Přijetí žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A1000 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení na zbraně kategorie B200 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně300 Kč/ks
Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu700 Kč
Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu700 Kč
Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu100 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva800 Kč

Většina poplatků je stanovena v druhé části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkách 30 až 33, kde je možné dohledat i různé výjimky a další, méně časté poplatky.