Zdravotní prohlídka

Váš zdravotní stav zkontroluje váš praktický lékař, u kterého jste registrováni, či u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči. Lékaři mnohdy nemají potřebný formulář, proto si raději předem sami vytiskněte formulář Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu nebo si ho vezměte na vašem oddělení policie (třeba při přihlašování se ke zkoušce).

Může se stát, že vás lékař pošle na psychologické vyšetření (není to povinné, ale lékař na to má ze zákona právo). Cena takového vyšetření může být poměrně vysoká a pohybuje se v řádu tisíců korun. Cena vyšetření samotným lékařem by obvykle nepřevyšuje 500 Kč.

Pokud žádáte jen o sk. B, lékař po vás může vyžadovat vyjádření tělovýchovného lékaře (podle § 3 vyhlášky č. 493/2002 Sb.). Není to však obvyklé a týká se to zejména mladých žadatelů o ZP pro sportovní střelbu.

Posudek o zdravotní způsobilosti je platný jen tři měsíce (oproti 1 roku u odborné způsobilosti), proto doporučujeme nejdříve vykonat zkoušku odborné způsobilosti, aby vám v případě neúspěchu nepropadla zdravotní způsobilost.

Pozor, držitelé ZP skupiny D se musí podrobit zdravotní prohlídce dvakrát častěji, tj. každých pět let.