Často kladené otázky (FAQ)

Co se myslí příslušným útvarem policie? Kde ho najdu?

Příslušným útvarem policie se dle zákona o zbraních myslí "okresní (městské, obvodní) ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby" (§ 10). Obvykle se nazývá odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál nebo Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy apod. Kontakt na ten váš naleznete v sekci Můj útvar Policie.

Jak dlouho trvá vydání zbrojního průkazu / povolení / průkazu zbraně /...

Liší se bohužel podle služebny. Někde jsou rychlí, jinde pomalejší. Orientační přehled:

 • vydání ZP obvykle trvá minimálně jeden až dva týdny, výjimečně i přes třicet dní, což však většinou není vinou policie, ale úřadů vydávajících opisy rejstříku trestů či seznam přestupků;
 • povolení na zbraň kategorie B získáte obvykle do příštího nebo přespříštího úředního dne;
 • průkazu zbraně by měl být na počkání, bohužel si dnes už často i na něj počkáte týden či dva.
Na kolik celkem vyjde získat zbrojní průkaz?

Na tuto otázku není jasná odpověď, záleží totiž velmi na tom, jaké máte požadavky a na jaké střelnici konáte zkoušku, jak drahý je váš lékař atd. Orientační přehled:

 • dobrovolná praktická průprava na střelnici: 500–2000 Kč
 • přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti: 100 Kč
 • zkouška odborné způsobilosti:
  • poplatek komisaři: 600 Kč,
  • poplatek střelnici za zbraně a střelivo: cca 500–2 000 Kč;
 • zdravotní způsobilost:
  • vyšetření vaším praktickým lékařem: cca 300–500 Kč,
  • pokud vás lékař pošle na psychologické vyšetření, počítejte s 2 500 Kč navíc;
 • vydání ZP: 700 Kč za každou skupinu;
 • povolení na zbraň kategorie B: 200 Kč;
 • vydání technického průkazu zbraně: 300 Kč

Viz přehled cen a poplatků.

Mám jen ZP skupiny B (ke sportovním účelům); můžu si pořídit pistoli/revolver?

Ano. I s krátkými zbraněmi se provozuje sportovní střelba.

Mám jen ZP skupiny E (k ochraně života, zdraví nebo majetku); můžu si pořídit dlouhou zbraň (pušku, brokovnici)?

Ano. V zákoně není nic, co by to vylučovalo (viz § 28, odst. 4, zákona o zbraních). Brokovnice může být vhodná např. k obraně rodinného domu, puška na velkých usedlostech apod. Viz také následující odpověď.

Můžu získat povolení k nošení na dlouhou zbraň (puška/brokovnice)?

Pokud máte ZP skupiny E, není zákonný důvod vám tuto žádost zamítnout. Bohužel, dle odezv z různých koutů naší země se ochota k tomuto povolení liší od služebny ke služebně. Někde s tím není problém, jinde to odmítají a někde dokonce žadatelům kolonku "nošení" sami přeškrtnou (!). Pokud se dostanete do podobných problémů, žádejte na svoji písemnou žádost i písemné odůvodnění zamítnutí žádosti! Nevím o případu, kdy by se našel paragraf, na základě kterého by zdůvodnili odmítnutí žádosti. Pokud i to odmítnou, nezbývá než se obrátit na nadřízené - úředníci jsou tu pro nás, ne my pro ně, nenechme je vykládat si zákon po svém.
Důležité, pokud máte zbraň s povolením k nošení - i s dlouhou zbraní musíte při nošení splňovat podmínku skrytého nošení (vyjma obecní policie a ochranky ČNB při výkonu povolání).

Není mi ještě 21 let. Můžu přesto získat zbrojní průkaz?

Určitě! Minimální věková hranice pro ZP skupiny A, D, E (nebo F) je 21 let, ale ZP skupiny B a/nebo C je možné získat již od 18 let věku. V zákonem stanovených případech je možné vydat ZP i osobě starší 15 (skupina B) respektive 16 let (skupina C) v těchto případech je manipulace se zbraní a střelivem nezletilou osobou zákonem omezená; případně i 18 let pro skupinu D.

Více viz podmínky pro získání ZP a § 19 zákona o zbraních.

Je k žádosti o nový ZP třeba také výpis z rejsříku trestů?

Ne, policie si získá opis z rejstříku trestů sama.

Jak zjistím, do kdy musím zažádat o nový zbrojní průkaz? Upozorní mě na to někdo?

Datum platnosti je uvedeno přímo na ZP. Podle § 24 zákona o zbraních se žádost o vydání nového ZP předkládá nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

Některá oddělení držitele ZP včas upozorní dopisem, jiná ne (žádnou takovou povinnost nemají). Takže je lepší na to nespoléhat a ohlídat si platnost ZP sám/sama.

Mám ZP a chci si koupit zbraň - která je pro mě nejlepší?

Nevíme. Každý má jiné požadavky, tělesné proporce i stav bankovního konta. Doporučujeme navštěvovat střelnice, obchody a kamarády se zbraněmi a zkoušet zkoušet zkoušet. Případně prohledat naše fórum a pokud už máte hrubou představu, tak se třeba zeptat. "Chci levnou a dobrou zbraň, poraďtě mi" ale není správný dotaz a nikdo moc neporadí. Rozmyslete si základní požadavky na zbraň, předpokládaný účel použití, cenovou hladinu, zda pistole nebo revolver, kov/plasťák, velikost ruky apod.

Je to podobné jako s autem - také nikdo neumí objektivně říci, které je nejlepší.

Mám se ke zkouškám učit zákony, nebo jen zkušební otázky?

Zákon o zbraních (č. 119/2002 Sb.) by měl dobře znát každý držitel ZP (snad jen kromě hlavy V o zbrojní licenci, pokud s ní nepodniká). Dále samozřejmě § 28 a § 29 trestního zákoníku o nutné obraně a krajní nouzi. K požadavkům na zabezpečení zbraní vyhlášku č. 338/2002 Sb..

Ke zkouškám samotným jde samozřejmě zejména o zkušební otázky, ale k celkovému naučení mnohdy velmi napomáhá pochopení celkových souvislostí.

Jsou testové otázky použité na těchto stránkách aktuální?

Snažíme se o co největší aktuálnost. MVČR na změny v souboru testových otázek nijak neupozorňuje a je tak možné, že nějakou menší změnu přehlédneme. Tyto menší změny však bývají maximálně pár otázek. Větší změny obvykle doprovází novely zbrojního zákona a o tom víme v předstihu. Další možnou úpravou je vypuštění neaktuální otázky (tj. otázky, která po novele zákona či vyhlášky již neodpovídá legislativě) z testového souboru, to však MVČR nikde nezveřejňuje a není snadné se toho dopátrat. Pro vás, kteří se učí ke zkoušce to však neznamená žádné riziko - maximálně se naučíte otázku, která se pak v testu neobjeví.

Pokud objevíte v našich testových souborech nějakou nesrovnalost, upozorněte nás ve fóru a my to prověříme.

Jak je to se zkouškou odborné způsobilosti pro cizince?

Cizinci se mohou za zákonem daných podmínek stát držiteli českého ZP. Problém je hlavně s jazykovou bariérou při zkoušce odborné způsobilosti. Zkoušku v angličtině umí zajistit např. na brněnské střelnici Trigger.

Stačí mi pro nošení zbraně mít ZP skupiny E?

Se zbrojním průkazem skupiny E smíte nosit zbraň kategorie B, na kterou vám bylo vydáno povolení (k nošení) či zbraň kategorie C.

Dříve bylo navíc nutné mít ve zbrojním průkazu i speciální větičku "Oprávněn nosit zbraň kategorie: B", ale s novelou účinnou od 1.7.2014 to již nutné není.

Musím dělat zkoušku v místě svého bydliště?

Většinou není problém dělat zkoušku mimo místo svého trvalého bydliště, je jen třeba o to na vašem útvaru policie písemně zažádat. V ostatních případech je standardní postup ten, že vám střelnici, komisaře a datum/čas přidělí váš útvar policie po odevzdání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti.

Co můžu dělat pro podporu zbraní a střelců v České republice?

Rozšiřovat naše řady střelkyň, střelců (a střelčat :) ) a příznivců! Pokud vaše kamarádka či váš kamarád jeví zájem o zbraně, vemte je s sebou na střelnici! Naučte je zacházet bezpečně se zbraní a trefovat se, ukažte jim, že střelci nejsou nebezpeční maniaci, nýbrž zodpovědní občané!

A neméně důležité: Stále se objevují politici (na státní i celoevropské úrovni), kteří se snaží populisticky omezit legální držitele zbraní. U nás proti takovýmto věcem bojuje (zatím velmi úspěšně) sdružení LEX. Přečtěte si, čím se zabývají, za co bojují, co organizují. Pokud s námi souhlasíte, přidejte se! Členský poplatek 300 korun ročně není nijak vysoký (může se vám rychle vrátit na polovičním startovném, pokud budete jezdit na závody LOS) a jen s velkou členskou základnou máme šanci něčeho dosáhnout!