Zdravotní prohlídka

Posudek o zdravotní způsobilosti je potřeba přiložit již k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti. Je platný jen tři měsíce a je třeba, aby byl v době podání přihlášky ke zkoušce stále platný. Pokud podáte žádost o vydání ZP do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce, není k žádosti o ZP třeba posudek o zdravotní způsobilosti znovu přikládat [§ 21a ZoZ].

Váš zdravotní stav zkontroluje váš praktický lékař, u kterého jste registrováni, či u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči. Lékaři mnohdy nemají potřebný formulář, proto si raději předem sami vytiskněte formulář Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu nebo si ho vezměte na vašem oddělení policie.

Může se stát, že vás lékař pošle na psychologické vyšetření – není to povinné, ale lékař na to má ze zákona právo. Cena takového vyšetření může být poměrně vysoká a pohybuje se v řádu tisíců korun. Cena vyšetření samotným lékařem by obvykle nepřevyšuje 500 Kč.

Pokud žádáte jen o sk. B, lékař po vás může vyžadovat vyjádření tělovýchovného lékaře (podle § 3 vyhlášky č. 493/2002 Sb.). Není to však obvyklé a týká se to zejména mladých žadatelů o ZP pro sportovní střelbu.

Pozor, držitelé ZP skupiny D se musí podrobit zdravotní prohlídce dvakrát častěji, tj. každých pět let.