Skupiny zbrojního průkazu

Nejprve bychom si měli ujasnit, k jakému účelu chcete zbraň či zbraně používat. Zákon o zbraních k tomu definuje pět skupin zbrojních průkazů:

  • Skupina A pro sběratelské účely,
  • Skupina B pro sportovní účely,
  • Skupina C pro lovecké účely,
  • Skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání, a
  • Skupina E pro ochranu života, zdraví nebo majetku.

Jaký je mezi skupinami ZP rozdíl?

Rozdíly mezi skupinami jsou dány odlišnými oprávněními i povinnostmi.

SkupinaHlavní účelVěkVýhodyNevýhody
A Sběratelství 21+ • Možnost držet nestřelbyschopné zbraně • Oprávnění držet jen minimální množství střeliva
B Sport 18+
(15+)
• Oprávnění přebíjet náboje
C Lov 18+
(16+)
• Oprávnění lovit (při splnění dalších zákonných podmínek)
• Oprávnění přebíjet náboje
D Zaměstnání 21+
(18+)
• Nutná podmínka pro některá zaměstnání • Častější zdravotní prohlídky
E Osobní ochrana 21+ • Oprávnění nosit (nabitou) zbraň • Nákup střeliva jen do držených zbraní

Skupina A pro sběratelské účely je vhodná hlavně pro sběratele, kteří chtějí mít i historické zbraně, které již třeba nejsou schopné střelby. Může také pomoci např. se získáním výjimek na zbraně kategorie A pro sběratelské účely. Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B pro sportovní účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.

Skupina C pro lovecké účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov.

Skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k držení či nošení zbraně zaměstnavatele při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). Držitel ZP skupiny D je povinen absolvovat dvakrát častěji zdravotní prohlídku, tedy každých pět let.

Skupina E pro ochranu života, zdraví nebo majetku opravňuje k skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střeliva pouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). Pro vlastní potřebu smí střelivo také přebíjet.

Oprávnění i povinnosti držitele zbrojního průkazu s více skupinami se kombinují dle příslušných skupin. Detailněji viz § 28 a § 29 zákona o zbraních.

Kterou skupinu či skupiny ZP si zvolit?

Při vystavování zbrojního průkazu se platí poplatek 700 Kč za každou zvolenou skupinu a každý samozřejmě rád ušetří. Které skupiny tedy zvolit? Všechny, které kdy můžete potřebovat! Abyste třeba za rok nemuseli dělat zkoušku znovu kvůli rozšíření skupin ZP.

Rozumné doporučení je zvolit alespoň skupiny A, B a E. Pokud navíc plánujete lovit, tak ještě skupinu C. Pokud existuje možnost, že se dostanete do zaměstnání, k jehož výkonu je zapotřebí zbraň, pak i skupinu D (držitelé ZP této skupiny se však musí dvakrát častěji, tj. každých pět let, podrobit lékařské prohlídce).

Další rozdíl je také v rozdílné náročnosti zkoušky odborné způsobilosti. Ovšem s naší pomocí byste s teoretickou částí zkoušky neměli mít žádný problém.